Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte pro děti vánoční dárky!

Pomozte rodinám v nouzi a darujte pro děti vánoční dárky!

19.11.18
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!
Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte pro děti vánoční dárky!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...
 
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

15.11.18
V sobotu 10. listopadu se konal šestý ročník Národní potravinové sbírky. Organizuje ji platforma Byznys pro společnost ve spolupráci
Více...
 
Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu se konal šestý ročník Národní potravinové sbírky. Organizuje ji platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou Česká republika. Sbírka proběhla po celé České Republice v 657 obchodech, supermarketech a drogeriích. Vybíraly se trvanlivé potraviny a drogistické zboží, které se následně přes potravinové banky rozdělí mezi potřebné. Výtěžek sbírky pomůže osamělým seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám ve finanční tísni nebo lidem bez domova. 

 

V Jablonci nad Nisou jsme se do sbírky jako dobrovolníci zapojili již po páté - tentokrát v Tescu u přehrady a v Bille v Poštovní ulici. Kromě zaměstnanců a klientů NADĚJE k dobré věci velkou měrou přispěli také dobrovolníci. Společným úsilím jsme vybrali a roztřídili celkem 985 kg potravin a drogerie. Dárců byla spousta a někteří přispěli i celým košíkem nákupů!

 

Všem zúčastněným, dárcům i dobrovolníkům, děkujeme za podporu a spolupráci, podařila se dobrá věc! 


Méně...
 
To je také prevence!

To je také prevence!

12.11.18
Před několika dny jsme v našem zařízení přivítali jedinělou návštěvu: třicet dětí ve věku deset až šestnáct let a pět pedagogů ze Speciální školy z
Více...
 
To je také prevence!

Před několika dny jsme v našem azylovém domě přivítali ojedinělou návštěvu: třicet dětí ve věku deset až šestnáct let a pět pedagogů ze Speciální školy z Tanvaldu. Dlouho jsme přemýšleli, jak exkurzi pojmout. Jako přednášku nebo jako prohlídku? Ještě těsně před začátkem jsme přesně nevěděli..

Děti nám přivezly mnoho obrázků, na kterých byly zobrazeny jejich pohledy na bezdomovce. Nic nového – špína, alkohol, drogy. 

Po malém občerstvení jsme děti provedli zařízením. Byly překvapeny, v jak pěkném a především čistém prostředí naši klienti žijí. Pak jsme si společně sedli a povídali si o tom, jak je možné stát se bezdomovcem. Děti byly překvapeny podruhé, protože všechny se domnívaly, že jedinou příčinou jsou alkohol nebo drogy. Dalším překvapením bylo, že vedle základní pomoci, jakou je jídlo, oblečení a hygiena, se snažíme klientům pomoci i s nalezením cesty zpátky do normálního života, nalzením práce, narovnání jejich vztahů.

Hlavní myšlenkou celé návštěvy, bylo, že i když se člověk dostane dostane takzvaně na dno, vždy zůstává člověkem. Bylo vidět, že děti nad tímto faktem přemýšlejí a že celá návštěva měla smysl – v neposlední řadě i jako prevence. 

 


Méně...
 
Již přes dva roky pomáhá našim klientům projekt Nejdřív střecha.

Již přes dva roky pomáhá našim klientům projekt Nejdřív střecha.

05.11.18
Projekt Nejdřív střecha  využíváme jako prvotní pomoc pro klienty, kteří se ocitnou bez prostředků a bez přístřeší. Díky
Více...
 
Již přes dva roky pomáhá našim klientům projekt Nejdřív střecha.

Projekt Nejdřív střecha  využíváme jako prvotní pomoc pro klienty, kteří se ocitnou bez prostředků a bez přístřeší. Díky projektu, kdy jim je poskytováno ubytování zdarma, nemusejí ihned od začátku začínat s dluhem a mají tak lepší zázemí pro řešení své situace. Dalším typem klientů jsou lidé, kteří mají již přislíbené běžné bydlení, ale protože splácí dluhy nebo mají nízký příjem, mají omezené  možnosti našetřit si na život do začátků. To, že jim je poskytnuto na 60 dní bydlení zdarma prostřednictvím projektu, je pro ně obrovskou pomocí, bez které by se zpět do "běžného" života dostávali mnohem obtížněji a především mnohem déle.

Patronem a inciciátorem projektu je Vojtěch Sedláček, dministraci zajišťuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Více o projektu na www.nejdrivstrecha.cz 

Za pomoc a spolupráci velmi děkujeme!!


Méně...
 
Dar od firmy JABLOTRON ALARMS a.s. slouží klientům Domu Naděje.

Dar od firmy JABLOTRON ALARMS a.s. slouží klientům Domu Naděje.

01.11.18
Darovaná buňka firmy JABLOTRON ALARMS, která slouží klientům Domu Naděje od července letošního roku je využívaná především jako pomocný kontejner pro dočasné uskladnění textilního a
Více...
 
Dar od firmy JABLOTRON ALARMS a.s. slouží klientům Domu Naděje.

Darovaná buňka firmy JABLOTRON ALARMS, která slouží klientům Domu Naděje od července letošního roku je využívaná především jako pomocný kontejner pro dočasné uskladnění textilního a nábytkového zboží. Vzhledem k omezeným skladovacím možnostem Domu Naděje (sklep slouží výlučně pro uskladnění pelet na vytápění domu a půda, která je ve třetím patře musí zůstat zprůchodněná z důvodu bezpečnosti), je prostor buňky využíván také jako dočasná garáž pro elektroskůtr terénního sociálního pracovníka. Za dar firmě JABLOTRON ALARMS velmi děkujeme!

 

 

 

 


Méně...
 
Otevření nábytkové banky

Otevření nábytkové banky

15.10.18
V pondělí 8.10.2018 se zúčastnily terénní sociální pracovnice ze střediska Dlouhá slavnostního otevření Nábytkové banky v Liberci.
Více...
 
Otevření nábytkové banky

V pondělí 8.10.2018 se zúčastnily terénní sociální pracovnice ze střediska Dlouhá slavnostního otevření Nábytkové banky v Liberci. Ta vznikla z iniciativy spolku Pomoc v nouzi Liberecko, za podpory statutárního města Liberec, Libereckého kraje a mimo jiné i soukromých mecenášů. Nábytková banka sídlí v Liberci v ulici Oldřichova 849/7. Vznikla v suterénních prostorech po bývalé hospůdce a později vietnamské večerce. 

 

Spolek chce Nábytkovou bankou rozšířit své služby pro sociálně slabé, přičemž tato služba v Libereckém kraji úplně chyběla. Bude sloužit lidem, kteří nemají prostředky na nové vybavení domácností.

Nábytek se bude mezi potřebné rozdělovat za asistence neziskových organizací a i možnost  příchodu individuálních zájemců není úplně vyloučena. Vše bude probíhat na základě podpisu smlouvy, jak s organizací tak i s jednotlivci. Stav každého kusu bude pečlivě zdokumentován, s novým vlastníkem bude podepsána smlouva o převzetí. Současně organizace plánuje opatřit každý kus nábytku logem Na-bank, aby byl jasný jeho původ, aby se zamezilo zneužití, prodeji či další distribuci.

Majitelé nábytku, kteří chtějí něco darovat budou moci zdarma odevzdat nepotřebné věci do skladu nábytkové banky. Ty budou zkontrolovány, nafoceny a nabídnuty k další potřebě. Lidé budou moci přinést veškerý použitelný nábytek s výjimkou čalouněného, který se nebude z hygienických důvodů odebírat. Dále mohou lidé darovat ošacení (vyprané a nepoškozené), vybavení do domácnosti včetně elektrických spotřebičů. 

Bližší informace naleznete na stránkách nábytkové banky https://na-bank.cz a na Facebook : Nábytková banka Liberec. 


Méně...