Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
"Zachráněné Vánoce“ aneb hezké Vánoce pro všechny děti

"Zachráněné Vánoce“ aneb hezké Vánoce pro všechny děti

28.12.18
     Nápad na uskutečnění sbírky se narodil na středisku Naděje v Dlouhé ulici během prázdnin. V září a říjnu jsme realizovali sbírku na „školní
Více...
 
"Zachráněné Vánoce“ aneb hezké Vánoce pro všechny děti

Zachráněné Vánoce“ aneb hezké Vánoce pro všechny děti

Nápad na uskutečnění sbírky se narodil na středisku Naděje v Dlouhé ulici během prázdnin. V září a říjnu jsme realizovali sbírku na „školní potřeby pro děti“, které si nemohou koupit do školy, co chtějí a potřebují.

V listopadu a prosinci jsme zrealizovali sbírku „dárky pro všechny děti“. Tak velký zájem pomoci veřejnosti jsme opravdu nečekali. Denně volalo několik dárců, kdy a kam mohou své dary vozit. Všem dárcům velmi děkujeme. Děkujeme, že jste našli cestu k nám do „Dlouhé“.

Je skvělé, že Vám záleží na tom, aby všechny děti dostaly svůj vysněný dárek. Povedlo se.

Sešlo se nám velké množství hraček, her, knížek, puzzle, plyšáků, panenek, bižuterie, omalovánek, pohádek na DVD….

Obdarovali jste nejen děti, ale i rodiče. Radost a vděčnost rodičů, že mají, co dát svým dětem pod stromeček je obrovská. Bylo krásné, vidět rozzářené oči rodičů. Co potom děti, které najdou pod stromečkem svůj vysněný dárek?

Nejedna dárkyně měla přání, ať hračky dělají radost dál. A věřte, že budou. Stejně tak, jedna maminka s dojetím prohlásila „Zachránili jste nám Vánoce.“

Za náš kolektiv velmi děkujeme všem dárcům.

Přejeme krásné a požehnané vánoce všem lidem, kterým není lhostejný osud lidí a radost rozdávají kolem sebe.

Kolektiv pracovníků Naděje Dlouhá, v Jablonci nad Nisou dne 21.12.2018


Méně...
 
NADĚJE pomáhá s oddlužením

NADĚJE pomáhá s oddlužením

13.12.18
NADĚJE pomáhá s oddlužením
Více...
 
NADĚJE pomáhá s oddlužením

NADĚJE POMÁHÁ S ODDLUŽENÍM

 

NADĚJE je neziskovou organizací, která pomáhá lidem v situacích, ve kterých sami nevědí, co mají dělat, také pomáhají lidem v nouzi. V Jablonci nad Nisou ji můžete najít na dvou místech. Konkrétně v ulici Za Plynárnou, kde se nachází azylový dům pro lidi bez domova a v ulici Dlouhá v podobě terénního programu. V terénním programu je pomoc nabízena osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života. Terénní sociální pracovnice se zabývají hledáním bydlení, zaměstnání, pomocí s vyřízením osobních dokladů a sociálních dávek, doprovody do institucí, osobám v nouzi také poskytnutím nízkoprahové pomoci a v neposlední řadě pomáhají s řešením dluhů.

V loňském roce tato služba získala od Ministerstva spravedlnosti akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně jí bylo přiděleno identifikační číslo. S tím bylo spojeno velké množství změn a úskalí, které se nakonec podařilo zvládnout. S touto akreditací je možné podávat za dlužníka insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Služba je poskytována především občanům Jablonce nad Nisou a zpracování návrhu je zdarma. Než se podá návrh na oddlužení k insolvenčních soudu, předchází tomu spousta papírů, zjišťování informací a klient musí vydat hodně úsilí, aby se návrh dotáhnul do zdárného konce.

Co je potřeba vědět před podáním návrhu na oddlužení? Nejprve se musí zjistit, kde všude dluhy jsou a v jaké výši. Proto se s klienty dělá tzv. mapování dluhů, což u některých může být běh na dlouhou trať. Někteří klienti nemají přehled o svých závazcích a musí se tedy zjišťovat přes výpisy, kde všude dluhy jsou. Mapování dluhové situace se provádí přes výpis lustrovaných věcí na okresním soudě, přes centrální evidenci exekucí. Dluhy se také mapují přes rejstřík bankovních a nebankovních klientských informací, který je znám pod zkratkou BRKI, NRKI. Když známe výši závazků, tak se provádí orientační výpočet, abychom zjistili, kolik bude člověk schopen zaplatit za 5 let. Zákonnou podmínkou je minimální hranice 30% umoření celkového dluhu. K výpočtu je potřeba znát průměrný měsíční příjem dlužníka. Další podmínkou pro podání návrhu na povolení oddlužení je mít víc jak jeden závazek a alespoň jeden z nich mít minimálně 30 dní po době splatnosti.

Samotný návrh na povolení oddlužení se podává na formuláři, který je ke stažení na portále Ministerstva spravedlnosti. Do formuláře se vypisují skutečnosti, jak se dlužník do dluhového problému dostal a jaký způsob navrhuje pro plnění oddlužení. Plnění může probíhat buď splátkovým kalendářem, nebo zpeněžením majetkové podstaty. Do návrhu je potřeba vypsat příjmy dlužníka a očekávanou výši plnění po dobu trvání oddlužení. K návrhu je potřeba přidat přílohy a to konkrétně plnou moc, seznam majetku, závazků a zaměstnanců, přehled příjmů za poslední 3 roky, pracovní smlouvu, mzdový výměr, výpis z rejstříku trestů, listiny od závazků, kterými se prokazují existující dluhy. Zpracovaný návrh se podává přes akreditovanou osobu pomocí datové schránky na příslušný krajský soud dle trvalého bydliště dlužníka. Pokud je vše v pořádku, soud povolí oddlužení a dlužník musí pět let vytrvat a vystačit si s minimálním příjmem, ale na konci této dlouhé poutě svítá naděje, že člověk bude oddlužen a může začít žít znovu a lépe bez dluhů.

Od roku 2012, kdy terénní program NADĚJE Dlouhá začal tuto službu poskytovat, bylo  oddluženo celkem 74 klientů. Za poslední rok s již přidělenou akreditací byly podané čtyři návrhy na povolení oddlužení a na 37 se pracuje. Jde především o spolupráci samotného klienta, protože bez jeho aktivního nasazení se nedá hnout z místa a pokračovat dál. S akreditací je spojeno více administrativy. Většina návrhů stojí na mapování závazků, aby se zjistilo, zda dlužník na oddlužení vůbec dosáhne. Často klient momentálně řeší jinou naléhavější životní situaci a možnost oddlužení odsouvá na další kolej.

Práce terénních pracovníků je úspěšná jen tehdy, pokud klient spolupracuje a opravdu chce svoji situaci řešit.  

Lucie Kretschmerová, terénní sociální pracovnice

5. 12. 2018 v Jablonci nad Nisou


Méně...
 
Poděkování terénnímu pracovníkovi NADĚJE

Poděkování terénnímu pracovníkovi NADĚJE

28.11.18
Pracovníci našeho oddělení od dubna do listopadu 2018 realizovali výchovně vzdělávací program pro děti ze sociálně znevýhodněného
Více...
 
Poděkování terénnímu pracovníkovi NADĚJE

Pracovníci našeho oddělení od dubna do listopadu 2018 realizovali výchovně vzdělávací program pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Chtěli bychom poděkovat terénnímu pracovníkovi z pobočky NADĚJE Za Plynárnou 13 Jablonec nad Nisou Bc. Karlu Pauchovi (canis - terapeutovi) za účast na našem programu pro děti v Jizerských horách dne 24.5.2018. Děti zaujalo vyprávění p. Paucha i jeho ukázky dovedností z výcviku psa. 

Za Magistrát města Jablonec nad Nisou - vedoucí oddělení SPOD.


Méně...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte pro děti vánoční dárky!

Pomozte rodinám v nouzi a darujte pro děti vánoční dárky!

19.11.18
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!
Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte pro děti vánoční dárky!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...
 
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

15.11.18
V sobotu 10. listopadu se konal šestý ročník Národní potravinové sbírky. Organizuje ji platforma Byznys pro společnost ve spolupráci
Více...
 
Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu se konal šestý ročník Národní potravinové sbírky. Organizuje ji platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou Česká republika. Sbírka proběhla po celé České Republice v 657 obchodech, supermarketech a drogeriích. Vybíraly se trvanlivé potraviny a drogistické zboží, které se následně přes potravinové banky rozdělí mezi potřebné. Výtěžek sbírky pomůže osamělým seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám ve finanční tísni nebo lidem bez domova. 

 

V Jablonci nad Nisou jsme se do sbírky jako dobrovolníci zapojili již po páté - tentokrát v Tescu u přehrady a v Bille v Poštovní ulici. Kromě zaměstnanců a klientů NADĚJE k dobré věci velkou měrou přispěli také dobrovolníci. Společným úsilím jsme vybrali a roztřídili celkem 985 kg potravin a drogerie. Dárců byla spousta a někteří přispěli i celým košíkem nákupů!

 

Všem zúčastněným, dárcům i dobrovolníkům, děkujeme za podporu a spolupráci, podařila se dobrá věc! 


Méně...
 
To je také prevence!

To je také prevence!

12.11.18
Před několika dny jsme v našem zařízení přivítali jedinělou návštěvu: třicet dětí ve věku deset až šestnáct let a pět pedagogů ze Speciální školy z
Více...
 
To je také prevence!

Před několika dny jsme v našem azylovém domě přivítali ojedinělou návštěvu: třicet dětí ve věku deset až šestnáct let a pět pedagogů ze Speciální školy z Tanvaldu. Dlouho jsme přemýšleli, jak exkurzi pojmout. Jako přednášku nebo jako prohlídku? Ještě těsně před začátkem jsme přesně nevěděli..

Děti nám přivezly mnoho obrázků, na kterých byly zobrazeny jejich pohledy na bezdomovce. Nic nového – špína, alkohol, drogy. 

Po malém občerstvení jsme děti provedli zařízením. Byly překvapeny, v jak pěkném a především čistém prostředí naši klienti žijí. Pak jsme si společně sedli a povídali si o tom, jak je možné stát se bezdomovcem. Děti byly překvapeny podruhé, protože všechny se domnívaly, že jedinou příčinou jsou alkohol nebo drogy. Dalším překvapením bylo, že vedle základní pomoci, jakou je jídlo, oblečení a hygiena, se snažíme klientům pomoci i s nalezením cesty zpátky do normálního života, nalzením práce, narovnání jejich vztahů.

Hlavní myšlenkou celé návštěvy, bylo, že i když se člověk dostane dostane takzvaně na dno, vždy zůstává člověkem. Bylo vidět, že děti nad tímto faktem přemýšlejí a že celá návštěva měla smysl – v neposlední řadě i jako prevence. 

 


Méně...