Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Otevření nábytkové banky

Otevření nábytkové banky

15.10.18
V pondělí 8.10.2018 se zúčastnily terénní sociální pracovnice ze střediska Dlouhá slavnostního otevření Nábytkové banky v Liberci.
Více...
 
Otevření nábytkové banky

V pondělí 8.10.2018 se zúčastnily terénní sociální pracovnice ze střediska Dlouhá slavnostního otevření Nábytkové banky v Liberci. Ta vznikla z iniciativy spolku Pomoc v nouzi Liberecko, za podpory statutárního města Liberec, Libereckého kraje a mimo jiné i soukromých mecenášů. Nábytková banka sídlí v Liberci v ulici Oldřichova 849/7. Vznikla v suterénních prostorech po bývalé hospůdce a později vietnamské večerce. 

 

Spolek chce Nábytkovou bankou rozšířit své služby pro sociálně slabé, přičemž tato služba v Libereckém kraji úplně chyběla. Bude sloužit lidem, kteří nemají prostředky na nové vybavení domácností.

Nábytek se bude mezi potřebné rozdělovat za asistence neziskových organizací a i možnost  příchodu individuálních zájemců není úplně vyloučena. Vše bude probíhat na základě podpisu smlouvy, jak s organizací tak i s jednotlivci. Stav každého kusu bude pečlivě zdokumentován, s novým vlastníkem bude podepsána smlouva o převzetí. Současně organizace plánuje opatřit každý kus nábytku logem Na-bank, aby byl jasný jeho původ, aby se zamezilo zneužití, prodeji či další distribuci.

Majitelé nábytku, kteří chtějí něco darovat budou moci zdarma odevzdat nepotřebné věci do skladu nábytkové banky. Ty budou zkontrolovány, nafoceny a nabídnuty k další potřebě. Lidé budou moci přinést veškerý použitelný nábytek s výjimkou čalouněného, který se nebude z hygienických důvodů odebírat. Dále mohou lidé darovat ošacení (vyprané a nepoškozené), vybavení do domácnosti včetně elektrických spotřebičů. 

Bližší informace naleznete na stránkách nábytkové banky https://na-bank.cz a na Facebook : Nábytková banka Liberec. 


Méně...
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

25.09.18
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

25.09.18
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

25.09.18
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.
Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...
 
Představy veřejnosti vs. realita života v azylovém domě

Představy veřejnosti vs. realita života v azylovém domě

Předtavitel Libereckého kraje navštívil azylový dům NADĚJE

05.08.18
Před několika dny jsme pozvali zástupce Libereckého kraje na návštěvu našeho azylového domu. Chtěli jsme ukázat, v jak dobrém stavu celé
Více...
 
Představy veřejnosti vs. realita života v azylovém domě

Pozvali jsme zástupce Libereckého kraje na návštěvu našeho azylového domu. Chtěli jsme ukázat, v jak dobrém stavu celé zařízení dva a půl roku od otevření stále je a jak se nám daří plnit poslání naší organizace.

Obavy o stavu vědomí většiny společnosti o životě bezdomovců v azylových domech se naplnily. Náměstek hejtmana pro řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek nevycházel po celou dobu z údivu nad čistotou v budově, nad službami NADĚJE, byl "mile překvapen" vzájemnými vztahy mezi zaměstnanci a klienty. Pochopil, že naše zařízení je v mnoha případech poslední místo, kde se s bezdomovcem slušně zachází, nikdo ho nezavrhuje a kde má možnost zkusit začít nový život. A to je pro člověka, ale samozřejmě i pro společnost, to nejdůležitější.

Pan náměstek se zájmem poslouchal příběhy klientů a stále se velice divil příjemné atmosféře v celém zařízení. Slíbil tuto zkušenost tlumočit ostatním představitelům kraje a předat jim pozvání k osobní návštěvě NADĚJE.

Věříme, že návštěva měla smysl. Vždyť politici na předních místech by měli mít povědomí o všech svých spoluobčanech a v rámci svých pravomocí pomáhat při zajištění co nejlepšího fungování zařízení jako jsou azylové domy. Jde přece o člověka! To jsme také panu náměstkovi několikrát zdůraznili. 

Na závěr cituji z textu, který napsal sám pan náměstek na svůj profil na sociální síti: „Dnes jsem navštívil Azylový dům Naděje v Jablonci nad Nisou, velké díky patří všem lidem, kteří se starají o lidi bez domova. Bylo těžké poslouchat lidské příběhy, pravidla pro poskytování služeb i trable, které zde vznikají. Vážím si pracovníků co poskytují velikou pomoc lidem, kteří již nemají jinou možnost přežívání a jsem rád za příběhy se šťastným koncem."

 

 

Jiří Hána, sociální pracovník

Dům NADĚJE Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Canisterapie léčí!!!

Canisterapie léčí!!!

23.07.18
Canisterapie léčí!!!   Vše to začalo v s novým rokem 2018.  S vedoucím azylového domu jsme se rozhodli klientům v azylovém
Více...
 
Canisterapie léčí!!!

Canisterapie léčí!!!
   Vše to začalo  s novým rokem 2018.  S vedoucím azylového domu jsme se rozhodli klientům v azylovém zařízení Za Plynárnou 13, Jablonec n/Nisou, zpříjemnit dny pobytu a obohatit je právě canisterapií. Je to  léčba psem, léčba za pomocí psí lásky.
   Zaměstnanec, teréňák Karel, přiveze do zařízení 1x za 14 dní svého pejska Demíka (kluka 7 let – plemeno Šeltie ) zhruba  na hodinku. Praktikujeme individuální a  skupinovou terapii na nízkoprahovém denním centru a na azylovém domě -  ženy. V praxi to znamená léčba psem  v psychosociální oblasti. Cílem je nasměrovat klienty do smysluplnosti běžného života, podpořit jejich seberealizaci, podnítit jejich motivaci, žít naplno kvalitní život. Zvíře pro klienta může znamenat mnoho. Zprostředkovává komunikaci se zbytkem světa a rozveselí jej ve smutných chvílích.
     V čem tyto jednotlivé skupinové návštěvy spočívají? Je to  bezprostřední kontakt člověka a zvířete. Praktikují se tyto úkony : hlazení, krmení, česání povídání si s klienty o všem možném, zejména o domácích mazlíčcích. V neposlední  řadě je to reminiscence, zejména u starších lidí, kde si společně připomeneme, že měli nějaké zvířátko ve společné domácnosti a pomáhá jim to v rozvoji socializace. Pes je důvěrníkem a zároveň společníkem, který má vždy čas. Vše trpělivě vyslechne až do konce, nekritizuje, neodsuzuje, nemoralizuje, dovede se vcítit.
   V závěru můžeme konstatovat, že klienti se na tato setkání opětovně těší. Samozřejmě pejsek musí být klidný, očkovaný a k tomuto účelu vycvičený. Zejména ze  strany  klientů – seniorů je zpětná vazba velice pozitivní. Sami se připomínají, kdy opět přijede to chlupaté stvořeníčko je potěšit. Slouží k radosti nejen páníčkovi, ale i dalším lidem a o tom to je. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.


Méně...