Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Zamyšlení Pavla o Pavlovi

Zamyšlení Pavla o Pavlovi

08.10.14
a tak zůstává víra, naděje a láska
Více...
 
Zamyšlení Pavla o Pavlovi

Milí bratři a sestry,

rád bych vás pozdravil se slovy apoštola Pavla : „a tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska“, 1.Kor.13,13. Všichni, kteří se podílíme na práci s lidmi na okraji, ať je to v praktické pomoci nebo v duchovní oblasti, víme, že lidem bez domova, mnohdy i zaměstnancům středisek, chybí víra ve spasitelnou moc Pána Ježíše Krista. A tak zůstává na prvním místě pomoc praktická a ta duchovní je na místě druhém nebo místě žádném. Škoda, že ve střediscích nepracuje více opravdových křesťanů. Poté by ta pomoc lidem nebyla jen jednostranná, fyzická.  Je-li však v té pomoci láska, pak už je v té pomoci větší rozměr. Ano, vírou v Pána Ježíše Krista může být člověk zachráněn a proměněn už v tomto čase a na jakémkoliv místě. Rád bych vás povzbudil, že Pán je toho mocen a také tak koná. Já jsem toho svědectvím. Než jsem uvěřil, v mém životě byly drogy, hraní výherních automatů, 11tileté vězení a život na ulici. Někdy v nás umírá naděje, že se osudy lidí bez domova nebo našich bližních kolem nás nezmění. Bůh má svůj čas pro každého člověka, proto buďme trpěliví a v modlitbách vytrvalí a směle hlásejme Boží slovo a mějme vždy naději v Kristu, neboť milost je v Jeho rukách. V poslední řadě je láska, která převyšuje víru i naději. Kéž v našich životech jde láska ruku v ruce s vírou, kterou bude provázet Boží naděje. A kéž jsou naše životy živým svědectvím o Bohu a požehnáním pro lidi kolem nás. Buďme jako stromy, ze kterých si mohou lidi utrhnout trochu toho dobrého ovoce, např. lásky a trpělivosti,….Gal. 5,22. A pokud nám některé z ovoce Ducha svatého chybí, modleme se, aby se na nás urodilo. Hledejme v setkání s lidmi příležitost k hlásání Božího slova. Apoštol by řekl : „Hlásejme Boží slovo, ať jdeme vhod, či nevhod.“ A nezapomínejme, že práce v Pánu není marná. Přeji mnoho Božího požehnání ve službě, v práci i v rodinných životech.

 

                                                                                                                                     Pavel Kadaši


Méně...
 
Bezdomovci uklízejí město

Bezdomovci uklízejí město

24.09.14
  17. září 2014 od 10,30 – 12,00  proběhla v Jablonci nad Nisou dobrovolná brigáda na trase azylový dům – Vikýř – park 5. Května 
Více...
 
Bezdomovci uklízejí město

 17. září 2014 od 10,30 – 12,00  proběhla v Jablonci nad Nisou dobrovolná brigáda na trase azylový dům – Vikýř – park 5. Května, naproti Policii ČR. Akce se  zúčastnilo 6 klientů Karel, Abé, Láďa, Josef, René, Aladár, pod záštitou našeho terénního sociálního pracovníka Karla. " Nebylo nás sice moc, ale udělali jsme kus poctivé práce. Počasíčko nám přálo, bylo jasno, trošičku foukal větřík, který nám občas rozfoukal zametené listí, takže jsme některé úseky uklidili nadvakrát. O to více jsme měli z vykonané práce dobrý pocit při pomoci na zvelebení našeho města."

Za odvedenou práci jsme klientům poděkovali a protože byl čas na oběd, všichni brigádníci se po dobře vykonané práci těšili na chutné jídlo.

 

Určitě i do budoucna se takovéto záslužné činnosti chceme věnovat častěji, alespoň 2 x do roka, abychom byli nápomocni při  udržování pořádku a čistoty v našem městečku . Plánujeme společnými silami uklidit ještě větší prostory, například i u Kauflandu a  bývalém  Albertu ve Mšeně, okrajové periférie, časem možná i  lesní brigády v součinnosti s Českými lesy.  Věříme tomu, že se kus práce zase udělá. Proto ještě jednou děkujeme našim klientům při jejich účasti na provedené brigádě.  

 Méně...
 
Píseň o naději

Píseň o naději

24.09.14
Poslechněte si píseň pro NADĚJI o naději od jablonecké kapely Kaiserband
Více...
 
Píseň o naději

Děkujeme jablonecké kapele Kaiserband za tento hezký dárek, který si můžete užít kliknutím na fotku z koncertu.

Pro spuštění písně klikněte na fotografii:


Méně...
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

14.09.14
Zveme Vás na den otevřených dveří 7. října 2014 7:30-16:00 Středisko Naděje ,Dlouhá 25a, Jbc a 7. října 2014 11:00-19:00 Dům Naděje, Podhorská 57, Jbc
Více...
 
Den otevřených dveří


Méně...
 
Sbírka školních potřeb pro klienty NADĚJE

Sbírka školních potřeb pro klienty NADĚJE

15.08.14
Středisko Naděje Dlouhá 25a pořádá sbírku školních potřeb pro sociálně slabé rodiny s dětmi, které půjdou v září do školy.
Více...
 
Sbírka školních potřeb pro klienty NADĚJE


Méně...
 
Služba psychoterapeuta

Služba psychoterapeuta

29.06.14
Psychoterapeut Pavel Kalpakcis pomáhá klientům hledat smysl a cíl života
Více...
 
Služba psychoterapeuta

 

Mé první kroky v NADĚJI

 

Byla to lákavá nabídka, přijmout místo psychologa v Naději. Jako psychoterapeut a pedagog mám již mnohaletou zkušenost s terapií s různými skupinami klientů. Ať už to byli lidé drogově závislí, děti, osoby s mentálním postižením či lidé, se kterými jsem se setkal ve své poradně. Jaké to ale bude s bezdomovci? Nebudou na mě koukat jako na nafintěného psychouše, který si spokojeně hoví v křesle, má svoji klientelu, zatím co oni spí kdesi pod mostem? A existuje vůbec nějaká reálná naděje, že budou mít o tuto službu zájem? Co jim vlastně mohu nabídnout? Jak vlastně mohu opravdově pomoci člověku, který často ztratil všechno,a to i to poslední: smysl a cíl svého života?

 

Tak takové otázky (a také upozornění mých kolegů „ať neočekávám, že budou zrovna vonět“) mě provázely při mých prvních krocích do jabloneckého domu Naděje v Podhorské ulici.  Očekával jsem všechno, ale že na chodbě před místností, kde probíhají konzultace, bude sedět čistě vymydlený, asi 20letý mladík, mi vyrazilo dech. Tématem byla jeho odlišnost. Jen co odešel, tak přichází asi 25letá, pohledná, čistě upravená dívka. Asi mě chtějí na začátek šetřit, abych hned „nezdrhnul“, říkám si a tak mi posílají klenoty mezi bezdomovci. Jejich témata jsou citlivá, se vzrůstající důvěrou se stále více a více otvírají, hledáme řešení a cesty, jak jejich momentální situaci co nejlépe zvládnout.

 

Ještě týž den mám naplánováno zastavit se v liberecké Valdštejnské a v ubytovně v Kateřinkách. Sotva se seznámím se zaměstnanci, už přicházejí první klienti. Tématy jsou vztahy, důvěra, partnerství, jak pracovat s agresí. Nestačím žasnout, jak otevřeně se ke svým problémům někteří z nich staví. Vnímám jejich úlevu, že si mohou o těch věcech popovídat.

 

 Po těchto prvních prožitcích, již bez obav a pln očekávání, odjíždím několik dní nato do Naděje v Mladé Boleslavi. Zde mne vítá vedoucí střediska a již mne zde také očekává jeden z klientů, se kterým se v průběhu sezení hned domlouváme na jednotlivých krocích, které by měl v brzké době vykonat. Cílem je, aby se jeho současná situace alespoň trochu zlepšila. Jsem zvědavý, co do příští schůzky z domluvených kroků vykoná. K mému úžasu všechny a ještě to mám potvrzené sympatickou sociální pracovnicí Pavlínou.

 

Za těch několik konzultací, které už ve výše popsaných pracovištích proběhly, jsem si uvědomil, jak důležité je podat těmto lidem pomocnou ruku. Nejsou to žádná otupělá, zapáchající monstra, která touží jen po alkoholu, ale lidé, kteří procházejí tíživou životní situací. Je pro mne milostí Nejvyššího, že při tom můžu svým malým dílem – péčí o jejich duši – přispět i já.

 

Pavel Kalpakcis

 

 

 


Méně...