Česká Třebová

 
 

Aktuality

 
 
Dubnová nabídka akcí

Dubnová nabídka akcí

30.03.16
Na co se můžete těšit v dubnu si můžete prohlédnout na přiloženém letáčku.
Více...
 
Dubnová nabídka akcí

Na co se můžete v klubech těšit v dubnu si můžete prohlédnout na přiloženém letáčku


Méně...
 
Velikonoce na Borku

Velikonoce na Borku

Příprava na Velikonoce probíhala s dětmi již od masopustu a vyvrcholila před velikonočními prázdninami.

24.03.16
Před velikonočními prázdninami jsme v NZDM Borek uspořádali projektový měsíc zaměřený na svátky jara.
Více...
 
Velikonoce na Borku

Před velikonočními prázdninami jsme v NZDM Borek uspořádali projektový měsíc zaměřený na svátky jara.

Děti se tématice Velikonoc věnovaly už ode dne masopustního veselí. Povídaly si o jaru, připomněly si velikonoční zvyky a tradice, vybarvovaly papírové kraslice, řešily „velikonoční“ slovní úlohy, sely osení, pletly pomlázky a malovaly vajíčka. Nezapomněly si také vyzdobit NZDM jarními motivy.

 

Protože jsou Velikonoce největším křesťanským svátkem, připomněli jsme si pašijový příběh. Děti předčítaly z Bible a jednotlivé pasáže aplikovaly na situace běžného života. Povídali jsme si o prožívání přátelství, zrady, zdánlivého neúspěchu i pocitu osamělosti. Pašijový příběh nás dovedl k důležitému poselství – nemáme se vzdávat, ale naopak radovat, ať jsme kýmkoliv a žijeme kdekoliv (srovnej Mt 5,1-13).


Méně...
 
Úklid na sídlišti Borek

Úklid na sídlišti Borek

14.04.15
12. ročník tradiční akce "Ukliď svoje sídliště"
Více...
 
Úklid na sídlišti Borek

NADĚJE Česká Třebová se připojila k jarním úklidům probíhajícím v celé naší republice. V sobotu 11. dubna jsme uspořádali již 12. ročník akce „Ukliď svoje sídliště" . Pomoci nám s úklidem přišlo přibližně 40 dětí a několik dospělých. Během dvou hodin pod vedením pracovníků NADĚJE vyčistili svoje sídliště od různého odpadu a nepořádku. Na závěr byli všichni účastníci odměněni malou sladkou odměnou.  


Méně...
 
Vánoční akce v NADĚJI Česká Třebová

Vánoční akce v NADĚJI Česká Třebová

09.01.15
V době vánočních svátků bylo u nás velmi živo. Nejdříve jsme uspořádali vánoční besídku ....
Více...
 
Vánoční akce v NADĚJI Česká Třebová

Vánoční akce v NADĚJI Česká Třebová

V době vánočních svátků bylo u nás velmi živo. Nejdříve jsme uspořádali vánoční besídku. Děti vyrobily vánoční ozdoby a malý stromeček ozdobily. Ukázali jsme si některé vánoční zvyky  - rozkrajování jablka, pouštění ořechových skořápek, házení bačkorou…

Dále v našem nízkoprahovém zařízení proběhla akce „ Vánoční párky“ . Skupina mládeže z Církve bratrské uspořádala pro děti ze sídliště Borek program složený z písniček, soutěží a vánočního vyprávění. Na závěr si všichni pochutnali na výborných párcích.

Na závěr vánočního období pro nás Církev bratrská z Ústí nad Orlicí uspořádala akci „Borek hledá superstar“ . Na úvod zazpívala několik písniček skupina studentů z Estonska a poté již své pěvecké umění předvedly děti ze sídliště Borek.

Všechny akce v nízkoprahovém zařízení měly velkou účast a děti se již těší na další.

 

                                                                                                      Jan Holub

 

                                                                                       vedoucí pobočky Česká Třebová


Méně...
 
Mikulášská  nadílka

Mikulášská nadílka

23.12.14
Naděje Česká Třebová uspořádala tradiční mikulášskou nadílku.
Více...
 
Mikulášská  nadílka

Mikulášská  nadílka

Naděje Česká Třebová uspořádala tradiční mikulášskou nadílku. Mikuláš, anděl a trojice čertů navštívili byty v domě Naděje a hodným dětem rozdali nadílku, kterou pro ně připravili jejich rodiče. Do celé akce se pod vedením Mikuláše zapojila mládež ze sídliště Borek a úkolu se zhostila na výbornou. Už se těším na další spolupráci s čerty a andělem.

                                                                                                           Jan Holub – Mikuláš


Méně...
 
Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

22.10.14
V neděli 12.10. ráno bylo jsme vyrazili s dětmi na výlet do Prahy.
Více...
 
Výlet do Prahy

V neděli 12.10. ráno bylo před pobočkou NADĚJE v České Třebové živo. Skupinka 10 dětí se zde chystala na výlet do Prahy. Cesta vlakem utekla velmi rychle a hlavní město nás přivítalo skoro letním počasím. Přes Václavské náměstí jsme se dostali k Orloji, právě když odbíjela jedenáctá hodina. Poté jsme se pěšky a lanovkou přesunuli na Petřín. Zde jsem si pod rozhlednou odpočinuli. Naším dalším cílem byl Pražský hrad, tady jsem navštívili Svatovítskou katedrálu a  zhlédli střídání hradní stráže. Pozdě odpoledne jsme přes Karlův most zamířili k nádraží a v pořádku se vrátili domů. 

                                                                                           Jan Holub

                                                                                           Vedoucí pobočky


Méně...