Brno

 
 
 
Hudební nešpory v Červeném kostele

Hudební nešpory v Červeném kostele

31.10.17

I v letošním roce proběhnou v Červeném kostele Hudební nešpory, jejichž výtěžek bude věnován brněnské pobočce NADĚJE.


Více...
 
Hudební nešpory v Červeném kostele

Hudební nešpory proběhnou v neděli 5. listopadu 2017 od 19:30 hodin v brněnském Červeném kostele na Komenského náměstí, těšit se můžete na vystoupení koncertního varhaníka pana Stefana Kieβlinga a na sólový zpěv paní Věry Špičákové. Biblické zamyšlení si pro posluchače připraví pan Jiří Gruber.

 

Na uvedenou akci srdečně zveme všechny přátele NADĚJE, rodinné příslušníky našich klientů i milovníky varhanní hudby.

 

Připomínáme, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude stejně jako v předchozích letech věnován brněnské pobočce NADĚJE.


Méně...
 
Pozvánka na Dny otevřených dveří

Pozvánka na Dny otevřených dveří

29.09.17

Stejně jako v letech minulých, i letos se v brněnské pobočce NADĚJE koná Den otevřených dveří.


Více...
 
Pozvánka na Dny otevřených dveří

 

První říjnový týden (2. – 8. 10.2017) patří v celé České republice již 9. ročníku týdne sociálních služeb. Tradičně se k tomuto projektu připojují i naše objekty, ve kterých se budeme těšit na zájemce o informace a návštěvníky z řad veřejnosti. Pro naše hosty budeme mít v rámci Dnů otevřených dveří připraven doprovodný program a drobné občerstvení. Při této příležitosti s našimi klienty současně oslavíme i Mezinárodní den seniorů, který se každoročně koná 1. října.

 

Kdy k nám tedy můžete zavítat?

 

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem + denní stacionář), Velkopavlovická 13 – 3. 10. 2017 (8:30 – 17 hodin) – je připraven následující program:

 • od 9 do 10 hodin - ukázka muzikoterapie
 • od 10:30 do 11 hodin - lekce tanců vsedě
 • od 15 do 17 hodin - odpolední zpívání a tancování za kytarového doprovodu

 

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory), Hapalova 20 - 3. 10. 2017 (10 – 17 hodin) - Den otevřených dveří a oslava Mezinárodního dne seniorů nese podtitul "Klienti sobě" a je připraven následující program:

 • od 10 do 12 hodin - ukázky aktivizačních činností (společná příprava drobného občerstvení, výroba dekorací)
 • fotogalerie ze života domova na téma "Jak šel čas"
 • výtvarná expozice "Podzim očima klientů"

 

Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole (domov pro seniory), Ptašínského 13 - 5. 10. 2017 (9 – 16:30 hodin) - je připraven následující program:

 • od 10 do 12 hodin - ukázky aktivizačních činností a technik trénování paměti
 • od 15 hodin - vystoupení krojovaného souboru Stará Líšeň

 

V Domě Naděje Brno-Bohunice se v letošním roce Den otevřených dveří z technických důvodů neuskuteční.


Méně...
 
Rozloučení s létem

Rozloučení s létem

08.09.17

Počasí nám dává znát, že léto již brzy skončí, proto jsme tento týden uspořádali dvě akce, na kterých jsme se s letními měsíci rozloučili.


Více...
 
Rozloučení s létem

Počasí nám dává znát, že léto již brzy skončí, proto jsme tento týden uspořádali dvě akce, na kterých jsme se s letními měsíci rozloučili.

 

V odpoledních hodinách v úterý 5. září 2017 proběhlo loučení s létem v Domě Naděje Brno-Vinohrady. Počasí bylo příjemné, ještě téměř letní, a díky tomu mohli klienti, jejich blízcí i pracovníci domova se zvláštním režimem společně posedět na zahradě u ohně, opéct si špekáčky a zazpívat si u kytary, na kterou zahrála instruktorka terapie, paní Milena Čechová.

 

O dva dny později, ve čtvrtek 7. září 2017, jsme se s létem loučili v domově pro seniory v Králově Poli. Během dopoledne s námi sluníčko hrálo laškovnou hru, střídavě příjemně hřálo, střídavě se schovávalo pod mraky a vládu místo něj na obloze přebíral chladný vítr. Byli jsme tedy v napjatém očekávání, která varianta na obloze pro odpoledne zvítězí. Letní varianta bohužel nevyhrála, a tak jsme se s létem loučili v jídelně domova, která byla celá zaplněná našimi klienty, jejich blízkými, zaměstnanci i pozvanými dobrovolníky, kteří naše klienty často navštěvují. A protože si času a pomoci našich dobrovolníků velice vážíme, rozhodli jsme se využít toto společné setkání k ocenění jejich dobrovolné činnosti. Dobrovolníkům jsme za jejich činnost vyjádřili upřímné a srdečné poděkování a oblastní ředitelka jim společně s vedoucí domova předala certifikát s poděkováním za jejich obětavou dobrovolnickou pomoc. Potěšilo nás, že pozvání k účasti na naší akci přijala i místostarostka městské části Brno - Královo Pole, paní Marie Tulková. Celé odpoledne nám hudebním doprovodem a zpěvem zpříjemnil pan Miroslav Sekanina.

 

Všem, kteří se na příjemné atmosféře uvedených akcí podíleli, děkujeme!

 


Méně...
 
Legendární zpěvák Jožka Černý a cimbálová muzika Gracia vystoupili pro NADĚJI

Legendární zpěvák Jožka Černý a cimbálová muzika Gracia vystoupili pro NADĚJI

25.08.17

Podmanivý zpěv Jožky Černého společně s tóny cimbálu, houslí, violy a kontrabasu se nesly v podvečer 23. srpna 2017 parkem Moravského náměstí v Brně.


Více...
 
Legendární zpěvák Jožka Černý a cimbálová muzika Gracia vystoupili pro NADĚJI

Podmanivý zpěv Jožky Černého společně s tóny cimbálu, houslí, violy a kontrabasu se nesly v podvečer 23. srpna 2017 parkem Moravského náměstí v Brně. Konal se zde 3. ročník benefičního KONCERTU pro NADĚJI.

 

V krásném letním dni rozezpíval Jožka Černý celé publikum, připravil pro návštěvníky koncertu jedinečný zážitek a společně vytvořili neopakovatelnou atmosféru. Panu Černému i cimbálové muzice Gracia náleží velký dík.

 

Výtěžek letošní benefice je určen na podporu projektu "Stavební úpravy v rámci požárně-bezpečnostního řešení v domově pro seniory v Domě Naděje Brno-Bohunice". Děkujeme všem, kteří přispěli k jeho realizaci zakoupením vstupenky.

 

Naše srdečné poděkování patří generálnímu partnerovi koncertu zaměstnancům Zebra Technologies CZ s.r.o. a partnerům koncertu: akciové společnosti Perfect Distribution, Turistickému a informačnímu centru města Brna, společnostem CAT CUT s.r.o., PAPÍR A TISK s.r.o., Zahradnictví u Kopřivů s.r.o. a Ochrannému svazu autorskému.

 

 


Méně...
 
Benefiční KONCERT pro NADĚJI

Benefiční KONCERT pro NADĚJI

07.07.17

Srdečně Vás zveme na benefiční KONCERT pro NADĚJI.


Více...
 
Benefiční KONCERT pro NADĚJI

Srdečně Vás zveme na benefiční KONCERT pro NADĚJI, na kterém vystoupí Jožka Černý a cimbálová muzika Gracia.

 

Koncert proběhne ve středu 23. srpna 2017 v 17:30 hodin v parku na Moravském náměstí v Brně.

 

Výtěžek letošního koncertu je určen na podporu projektu "Stavební úpravy v Domě Naděje Brno-Bohunice související se zvýšením požární bezpečnosti klientů neschopných samostatného pohybu".

 

Předprodej vstupenek: Infocentrum TO JE BRNO, Panenská 1. Vstupenky můžete zakoupit také on-line (zde), nebo osobně u hospodářek všech našich domovů - v tomto případě si prosím s hospodářkou nejdříve domluvte termín, v němž se pro vstupenky dostavíte. Kontakty na hospodářky jednotlivých domovů:

 • Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2, Bc. Randová - 778 775 498;
 • Dům Naděje Brno-Řečkovice, Hapalova 20, p. Plíšková - 778 775 499;
 • Dům Naděje Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 13, Ing. Přikrylová - 778 775 503;
 • Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole, Ptašínského 13, Bc. Šenkeříková - 778 775 497.

 

Projekt můžete podpořit také finančním příspěvkem na účet u Československé obchodní banky č. 382397583/0300.

 

Děkujeme!


Méně...
 
Zaměstnanci ZEBRA TECHNOLOGIES CZ s.r.o. podpořili zakoupením kávy další projekt brněnské pobočky NADĚJE

Zaměstnanci ZEBRA TECHNOLOGIES CZ s.r.o. podpořili zakoupením kávy další projekt brněnské pobočky NADĚJE

04.07.17

Také v Domě Naděje Brno-Řečkovice byl realizován projekt "Stavební úpravy související se zvýšením požární bezpečnosti"


Více...
 
Zaměstnanci ZEBRA TECHNOLOGIES CZ s.r.o. podpořili zakoupením kávy další projekt brněnské pobočky NADĚJE

Také v Domě Naděje Brno-Řečkovice byl realizován projekt "Stavební úpravy související se zvýšením požární bezpečnosti klientů neschopných samostatného pohybu". Stavební úpravy zahrnovaly např. výměnu nevyhovujících povrchových úprav, výměnu požárních uzávěrů, odstranění stávajících materiálů nášlapných vrstev podlah, obkladů stěn, instalaci dlažby a obkladů v únikové cestě.

Výše příspěvku zaměstnanců ZEBRA TECHNOLOGIES CZ s.r.o. pro uvedený projekt tentokrát činila 24.740,- Kč.

 

Srdečně děkujeme!


Méně...