Brno

 
 
 
 
V rámci festivalu „Léto na Staré radnici“ v Brně se uskuteční také KONCERT pro NADĚJI

V rámci festivalu „Léto na Staré radnici“ v Brně se uskuteční také KONCERT pro NADĚJI

15.07.16
Na nádvoří Staré radnice se v průběhu léta představí folková, swingová, rocková, jazzová, vážná i lidová hudba.
Více...
 
V rámci festivalu „Léto na Staré radnici“ v Brně se uskuteční také KONCERT pro NADĚJI

Na nádvoří Staré radnice se v průběhu léta představí folková, swingová, rocková, jazzová, vážná i lidová hudba. Program je připraven i pro milovníky divadelní scény – pod věží je totiž čeká Letní scéna Divadla Bolka Polívky.

Brněnská pobočka NADĚJE navázala spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna (dále jen TIC) a v rámci 2. ročníku festivalu „Léto na Staré radnici“, který TIC v průběhu letních měsíců v centru Brna pořádá, proběhne i benefiční KONCERT pro NADĚJI. Partnery koncertu jsou TIC a Ochranný svaz autorský. Na koncertě vystoupí hudební sdružení Spirituál kvintet, termín konání koncertu je 6. 8. 2016 od 18 hodin. Výtěžek benefičního koncertu bude věnován na charitativní účely brněnské pobočky NADĚJE.
Pokud Vás informace o festivalu „Léto na Staré radnici“ zaujala a budete mít zájem vychutnat si v atmosféře historického nádvoří některý z mnoha hudebních či divadelních zážitků, více informací naleznete zde: www.letonastareradnici.cz.


Méně...
 
Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

08.07.16
Vybudování reminiscenční místnosti v Domě NADĚJE Brno-Vinohrady bude podpořeno v rámci projektu „Čtení pomáhá“!
Více...
 
Čtení pomáhá

Podařilo se nám zapojit do úžasného projektu „Čtení pomáhá“, kdy děti a studenti ze základních a středních škol čtou knihy, které vybrala odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Každý čtenář vyplní po přečtení knihy test, který prověří, jak dobře knihu přečetl. Po úspěšném zdolání testu čtenář obdrží kredit ve výši 50 Kč a tuto částku pak může věnovat jednomu z nominovaných dobročinných projektů.

 

Náš projekt na vybudování reminiscenční místnosti v domově se zvláštním režimem v Domě NADĚJE Brno-Vinohrady s názvem „Babičko, dědečku, vzpomínáš si?“ je právě jedním z nominovaných projektů, na který mohou mladí čtenáři přispívat. Naším přáním je vytvořit pro klienty s demencí reminiscenční místnost. Za finanční prostředky získané v projektu „Čtení pomáhá“ nakoupíme nábytek, který vypadá jako z dřívějších dob, pohodlná křesla, starý gramofon, lampu, záclony, závěsy a tapetu. Místnost vybavíme předměty, které klienti používali v době, kdy byli mladí a se kterými dříve často pracovali. Klientům tak připomeneme doby, k nimž se vážou jejich nejmilejší vzpomínky.

 

Prosíme o propagaci uvedeného projektu, zejména pokud máte ve svém okolí děti či studenty, kteří rádi čtou: www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/babicko-dedecku-vzpominas-si.

 

Všem mladým čtenářům, kteří svým čtením našemu projektu přispějí, ze srdce děkujeme!


Méně...
 
Návštěva senátora

Návštěva senátora

01.07.16
V Domě Naděje Brno-Vinohrady jsme přivítali vzácného hosta.
Více...
 
Návštěva senátora

Ve středu 29. 6. 2016 navštívil naše zařízení Dům Naděje Brno-Vinohrady senátor za volební obvod č. 60 – Brno-město PhDr. Zdeněk Papoušek. Pan senátor si nejdříve se zájmem vyslechl informace o sociálních službách, denním stacionáři a domovu se zvláštním režimem, které v zařízení provozujeme. Zajímal se o to, jak naše služby fungují, co je jejich posláním, pro jakou cílovou skupinu klientů jsou určeny. Povídali jsme si o tom, co nám i našim klientům přináší radost, co se nám pro klienty podařilo realizovat, ale také o tom, s jakými problémy se při poskytování sociální služby setkáváme a jaké překážky musíme zdolávat. Následovala prohlídka celého zařízení – pan senátor si nejdříve prohlédl prostory denního stacionáře, pak si prošel zahradu, kde právě probíhal aktivizační program klientů denního stacionáře, a na závěr navštívil oddělení domova se zvláštním režimem. V přátelském a srdečném duchu jsme se s panem senátorem rozloučili, předali jsme mu materiály o službách, které v našem zařízení na Vinohradech provozujeme a pozvánku na Benefiční koncert Spirituál Kvintetu pro NADĚJI, který se uskuteční 6. 8. 2016 na nádvoří Staré radnice.

 

Za návštěvu panu senátorovi Papouškovi děkujeme, jeho návštěva pro nás byla velmi příjemným zážitkem a těší nás, že se o nelehkou práci v sociálních službách a problémy, se kterými se nevládní poskytovatelé sociálních služeb potýkají, zajímá.


Méně...
 
Červnové Zahradní slavnosti

Červnové Zahradní slavnosti

23.06.16
V průběhu měsíce června jsme v našich domovech pro seniory uspořádali Zahradní slavnosti.
Více...
 
Červnové Zahradní slavnosti

V průběhu měsíce června jsme v našich domovech pro seniory uspořádali Zahradní slavnosti.

Jako první se konala Zahradní slavnost přátelství v Domě Naděje Brno-Řečkovice. I přestože byl teprve počátek června, počasí bylo nádherně letní a k pobytu na zahradě přímo vybízelo. Hosté si mohli procházku nádherně kvetoucí zahradou zpestřit hledáním a čtením citátů na téma „přátelství“, které byly v zahradě rozmístěny. Příjemnou atmosféru umocnila i hudební skupina Classic, která zahrála k poslechu i tanci hity, které byly populární zejména v dobách mládí našich klientů a proložila je i písničkami lidovými.

Další v pořadí proběhla Zahradní slavnost v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole. Počasí nás od samého rána napínalo, sluníčko se schovávalo za mraky a netušili jsme, jak boj mezi deštěm a sluncem dopadne. Potěšilo nás, že pozvání na tuto slavnost přijalo tolik hostů, až jsme se obávali, že se ani všichni na naši nejmenší zahradu nevejdeme. Nakonec vše dobře dopadlo, počasí se umoudřilo (až na vítr, který vytrvale cloumal s připravenými slunečníky a pokoušel se je odnést), židlí byl dostatek a hosté si mohli v klidu a příjemné atmosféře poslechnout zpěv, trubku a klávesy pana Miroslava Sekaniny.

Poslední červnová slavnost proběhla dne 22. 6. 2016 v Domě Naděje Brno-Bohunice. Hudební doprovod zajistili Brněnští strécové, z jejichž bohatého repertoáru nejvíce zaujaly zejména starší trampské písně známé od táborových ohňů a také oblíbené lidové písničky. Zahradní slavnost v Bohunicích zpestřilo i zajímavé a netradiční vystoupení děvčat z tanečního kroužku při ZŠ Lerchova s názvem „Tanec chval“.

Těší nás, že i letos jsme mohli pro naše klienty i hosty uspořádat tradiční a oblíbené Zahradní slavnosti a dopřát jim milou zábavu v příjemném venkovním prostředí. Účinkujícím děkujeme za jejich vystoupení. Velké poděkování patří také sponzorům, kteří nám pro Zahradní slavnosti věnovali výborné občerstvení (špekáčky, zákusky, ovoce, koláčky, minerální vody, nealkoholické pivo a další).
Doufáme, že i Zahradní slavnost v Domě Naděje Brno-Vinohrady, která se letos z provozních důvodů bude konat až 8. 9. 2016 od 14 hodin, proběhne ke spokojenosti klientů i hostů.


Méně...
 
Pozvánka na Zahradní slavnosti

Pozvánka na Zahradní slavnosti

24.05.16
Tak jako každým rokem, i letos v červnu připravujeme pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky oblíbené Zahradní slavnosti. 
Více...
 
Pozvánka na Zahradní slavnosti

Tak jako každým rokem, i letos v červnu připravujeme pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky oblíbené Zahradní slavnosti.  
Jedinou výjimkou bude Dům Naděje Brno-Vinohrady, ve kterém se z provozních důvodů Zahradní slavnost neuskuteční v obvyklém červnovém termínu, ale až v září (8. 9. 2016 od 14 hodin). Ve všech ostatních zařízeních tradiční červnové Zahradní slavnosti proběhnou – zváni jsou všichni klienti, jejich rodinní příslušníci, přátelé i zaměstnanci brněnské NADĚJE. Těšit se můžete na hudební produkci, drobné občerstvení, výbornou náladu a doufáme, že i na příjemné počasí. Jednotlivé Zahradní slavnosti proběhnou v těchto konkrétních termínech:
7. 6. 2016 (od 15 hodin) – Dům Naděje Brno-Řečkovice, Hapalova 20 – můžete se těšit na Zahradní slavnost přátelství s hudebním doprovodem skupiny Classic.
16. 6. 2016 (od 14 hodin) – Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole, Ptašínského 13 – na klávesy a trubku zahraje a zazpívá p. Miroslav Sekanina.
22. 6. 2015 (od 14 hodin) – Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2 – k poslechu i tanci zahrají Brněnští strécové.


Méně...
 
Jeden den firemním dobrovolníkem

Jeden den firemním dobrovolníkem

28.04.16
Zaměstnanci firmy Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. si vyzkoušeli, jaké to je být dobrovolníkem.
Více...
 
Jeden den firemním dobrovolníkem

Zaměstnanci firmy Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. si vyzkoušeli, jaké to je být dobrovolníkem.
Na jeden den se místo do zaměstnání vypravili do domova pro seniory - do Domu Naděje Brno-Bohunice. Pomohli nám s umýváním oken a sezónními pracemi na zahradě.
Třináct dobrovolníků z jedné firmy na jednom místě – to je 26 rukou, které mohly pomáhat tam, kde bylo třeba. A jejich výpomoc přišla opravdu vhod!
Vedoucí domova, paní Milana Novotná, si nasazení a elán firemních dobrovolníků nemohla vynachválit: „Jsme moc rádi, že k nám tak šikovní a nadšení dobrovolníci přišli pomáhat. Bez nich bychom některé zahradnické práce ještě dlouho neměli hotové. Jsme za dobrovolnickou pomoc velice vděční!“
Tato pomoc firemních dobrovolníků se uskutečnila v rámci projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, který realizuje nezisková organizace Ratolest Brno. Projekt stále běží a zapojit se do něj můžete i Vy!


Méně...