Brno

 
 
 
Pracovnice NADĚJE Brno v první pětici ankety Osobnost NNO JMK 2015

Pracovnice NADĚJE Brno v první pětici ankety Osobnost NNO JMK 2015

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje ocenila práci lidí, kteří pracují v neziskovém sektoru

29.10.15
Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku ankety, do níž byla nominována i Mgr. Ing. Zuzana Blažková.
Více...
 
Pracovnice NADĚJE Brno v první pětici ankety Osobnost NNO JMK 2015

Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku ankety, do níž byla nominována i vedoucí pečovatelské služby brněnské pobočky NADĚJE Mgr. Ing. Zuzana Blažková. Slavnostního vyhlášení, které se konalo v Domě pánů z Lipé, se zúčastnila i ředitelka brněnské NADĚJE Ing. Jana Seberová, která paní Blažkovou do ankety nominovala. Paní Blažková se umístila v první pětici oceněných osobností. K tomuto krásnému a zaslouženému umístění blahopřejeme. Děkujeme všem, kteří paní Blažkovou v internetovém hlasování podpořili svým hlasem.


Méně...
 
Hudební nešpory v Červeném kostele

Hudební nešpory v Červeném kostele

29.10.15
Opět po roce zveme všechny příznivce NADĚJE a krásné hudby na Hudební nešpory, které proběhnou v neděli 1. listopadu 2015 v Červeném kostele.
Více...
 
Hudební nešpory v Červeném kostele

Opět po roce zveme všechny příznivce NADĚJE a krásné hudby na Hudební nešpory, které proběhnou v neděli 1. listopadu 2015 v Červeném kostele.

V tomto tradičním listopadovém večeru zazní skladby J. S. Bacha, J. B. Loeilleta, E. Morriconiho a G. Fingera v podání hudebního tělesa Musici Cameralis. Zazpívá Martin Hammerle, na varhany zahraje Martin Jakubíček, na trubku Vlastimil Bialas, hoboj Jiří Bělík. Biblickým zamyšlením provede paní Olga Tydlitátová.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován brněnské pobočce NADĚJE.


Méně...
 
Prezentace sociálních služeb

Prezentace sociálních služeb

14.10.15
V sobotu 10. 10. 2015 proběhla prezentace sociálních služeb podporovaných MČ Brno-Líšeň. Mezi zúčastněnými organizacemi byl i Dům Naděje Vinohrady.
Více...
 
Prezentace sociálních služeb

V sobotu 10. 10. 2015 proběhla prezentace sociálních služeb podporovaných MČ Brno-Líšeň. Mezi zúčastněnými organizacemi byl i Dům Naděje Vinohrady. Zájemci se mohli zeptat na možnosti využití služby domova se zvláštním režimem i denního stacionáře a prohlédli si výrobky, které klienti v denním stacionáři vyrábí. Někteří zakoupením výrobku přispěli k nákupu dalšího materiálu k vyrábění. Akce proběhla ve spojení s farmářskými trhy a přes chladné počasí byla úspěšná.


Méně...
 
Loučení s létem

Loučení s létem

01.10.15
V Domě Naděje Brno-Řečkovice jsme si v pátek 25. 9. 2015 připomněli, že se vystřídala roční období.
Více...
 
Loučení s létem

Klienti domova pro seniory i klienti denního stacionáře v Řečkovicích mohli střídání ročních období vidět skutečně na vlastní oči, a to díky zajímavému nápadu našich pracovníků. Sociální pracovnice ztvárňující LÉTO předala pomyslné žezlo vlády paní hospodářce, která ztělesnila PODZIM. Pochutnali jsme si na vypečených špekáčcích u nového ohniště. Atmosféru dotvářela také vůně pečených jablíček. Jablečným závinem nás všechny pohostila vedoucí přímé péče, domácímu štrůdlu téměř nikdo neodolal. Nechyběl ani hudební doprovod, kdy jsme na léto zavzpomínali za doprovodu folkových melodií v podání hudební skupiny POCITY. Hudebníkům za jejich vystoupení velmi děkujeme a budeme se těšit na shledání zase někdy příště.


Méně...
 
NADĚJE slavila 25. výročí založení

NADĚJE slavila 25. výročí založení

25.09.15
V pátek 18. 9. 2015 se v Praze konal Den NADĚJE a děkovná bohoslužba k 25. výročí založení NADĚJE.
Více...
 
NADĚJE slavila 25. výročí založení

V pátek 18. 9. 2015 se v Praze konal Den NADĚJE a děkovná bohoslužba k 25. výročí založení NADĚJE, které se zúčastnili zástupci pracovníků poboček NADĚJE ze všech koutů republiky.
Brněnská pobočka NADĚJE byla zastoupena celkem 15 zaměstnanci. Z Brna jsme vyjížděli dvěma auty v 7 hodin ráno, abychom si před společným setkáním všech zaměstnanců v Praze stihli užít ještě menší procházku Prahou. Bylo to velmi příjemné protažení po cestě a příležitost ke vzájemným rozhovorům. Cestou z Václavského náměstí nás provázel náš pan ekonom, který naplánoval trasu a připravil si pro nás i stručný výklad o pražských památkách. Zaujala nás třeba františkánská zahrada nebo překrásný kostel Panny Marie Sněžné. V 11 hodin jsme společně poobědvali v restauraci U knihovny a následoval přesun spojený s další prohlídkou historické části Prahy.
Od 13 hodin byl pro zúčastněné zaměstnance NADĚJE připraven společný program v kostele U Salvátora. Programem provázela paní Hana Šimková, hudební doprovod zajistila kapela z řad vedoucích pracovníků NADĚJE. Ač nebylo v kostele ideální ozvučení, krásnému zamyšlení kaplana Vítězslava Vursta z kazatelny bylo rozumět dobře a stálo to za to!
Po ukončení programu v kostele jsme obdrželi nafouknuté modré a oranžové balónky s logy NADĚJE a společně jsme se přesunuli na nábřeží Vltavy, odkud nás čekala plavba lodí. Před odplutím jsme balónky všichni společně vypustili. Byl to nádherný pohled, jak se ten veliký tříbarevný houf balónků zvolna vznáší vzhůru a postupně mizí v dáli… Plavba lodí byla příjemná, zajímavý byl pohled na okolní budovy z hladiny řeky „s odstupem“. Během plavby byl opět prostor ke vzájemnému seznámení s ostatními zaměstnanci NADĚJE a rozhovorům s kolegy z jiných zařízení a poboček. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, atmosféra byla příjemná. Tato společná akce nás velmi potěšila, obohatila a dodala nové síly do dalších pracovních dnů.


Méně...
 
Pracovnice brněnské pobočky NADĚJE nominována v anketě Osobnost NNO JMK!

Pracovnice brněnské pobočky NADĚJE nominována v anketě Osobnost NNO JMK!

17.09.15
Naše kolegyně, vedoucí pečovatelské služby NADĚJE, Mgr. Ing. Zuzana Blažková je mezi nominovanými osobnostmi v prvním ročníku ankety Osobnost NNO JMK.
Více...
 
Pracovnice brněnské pobočky NADĚJE nominována v anketě Osobnost NNO JMK!

Asociace nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje se rozhodla uspořádat letos první ročník ankety Osobnost NNO JMK. Smyslem této ankety je ocenit lidi, kteří se podílejí na rozvoji a zviditelnění neziskového sektoru v Jihomoravském kraji. Jednou z nominovaných kandidátek je Mgr. Ing. Zuzana Blažková, která pracuje v brněnské NADĚJI na pozici vedoucí pečovatelské služby. Osobností NNO JMK bude vyhlášen ten kandidát, který získá v internetovém hlasování nejvíce hlasů. Pokud tedy budete chtít naši milou kolegyni, Mgr. Blažkovou podpořit, zašlete jí, prosím, svůj hlas. Hlasovat je možné až do 30. 9. 2015, každý může udělit jen jediný hlas. Stránku, ze které je možné hlasy pro Mgr. Blažkovou zasílat, najdete na tomto odkaze: www.osobnostnnojmk.cz/zuzana-blazkova.

 

A jak správně hlasovat, aby byl hlas skutečně započítán? Po stisknutí tlačítka „Hlasovat“ pod nominací Mgr. Blažkové vyplňte své jméno, zadejte e-mailovou adresu a z rozevíracího seznamu vyberte Zuzanu Blažkovou. Stiskněte tlačítko „Potvrďte“. Objeví se informace o tom, že hlas bude platný až po odeslání odpovědi na zprávu. Vyčkejte tedy na příchod e-mailu (v předmětu zprávy bude uvedeno Zuzana Blažková) a na zprávu odpovězte (jen prostřednictvím tlačítka „Odpovědět“ – ve zprávě nic neměňte, ani nedopisujte). Je velmi důležité toto neopomenout, jinak nebude hlas započítán!
Všem, kteří paní Zuzanu Blažkovou v anketě svým hlasem podpoří, velmi děkujeme.


Méně...