Chci přispět

NADĚJE s vděčností přijme podporu na účet číslo:

 

316012163/0300


u ČSOB v Praze 5, Radlická 333/150.

 

Na vyžádání vystavíme na poskytnutý dar potvrzení pro daňové
účely podle zákona o dani z příjmu.

 

Číslo účtu veřejné sbírky je 317171713/0300.

 

Chcete-li darovat NADĚJI cokoli užitečného, prosíme, spojte se s námi
e-mailem: nadeje@nadeje.cz, telefonem 222 521 110
nebo dopisem NADĚJE, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5.