Služby

Po spontánním začátku dobrovolnické charitativní práce bylo zřejmé, že je nutno se rozhodnout, jak pokračovat. Rozhodnutí poskytovat profesionální sociální služby bylo jednoznačné, záhy jsme formulovali první koncepce.

 

Každý ze sociálních programů je koncipován v modulech, doplňuje se a upřesňuje podle vývoje a potřeb ve společnosti v souladu s našimi schopnostmi a možnostmi. Konkrétní služby jsou přizpůsobeny potřebám lidí různých cílových skupin. V průběhu uplynulých let se ukázalo, že se některé části programů v konkrétních projektech prolínají.

 

Rámcem nabízených služeb je pomoc lidem na křesťanských principech, kterými rozumíme pomoc potřebným, jak je vyjádřena ve 25. kapitole evangelia podle Matouše. Snažíme se především pomoci lidem, aby si zachovali lidskou důstojnost a život ve svém přirozeném prostředí. V případech osamělosti a chudoby nebo sociálního vyloučení včetně jeho extrémní formy, bezdomovství, pomáháme svým klientům k obnovení rodinných vztahů nebo vytvoření vztahů nových, ke zpětnému začlenění do společnosti.


Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, v každém se snažíme vidět lidskou bytost, Boží stvoření, kterému vždy náleží zachování lidské důstojnosti, i když tomu nemusí odpovídat aktuální stav. Prioritami jsou hned po uspokojení bezprostředních potřeb (nasycení, hygiena, ošacení, lékařská pomoc) také bydlení nebo alespoň ubytování a práce.


Potravinová pomoc provází aktivity NADĚJE od jejího vzniku. Vychází z předpokladu, že člověk v nouzi potřebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potřebu jídla. Na počátku jsme vydávali potraviny uprchlíkům. V prvních letech jsme také organizovali pomoc do ciziny, a to do Bosny, na Ukrajinu, do Ruska, Kazachstánu, do Rumunska. V roce 1997 při povodních na Moravě jsme se též zapojili do potravinové pomoci lidem v zaplavených oblastech. NADĚJE iniciovala v České republice vznik potravinových bank a podporuje jejich rozvoj.


Zdravotní péče doplňuje sociální programy zejména v pobytových zařízeních. Ze své podstaty je přirozenou součástí sociálních služeb pro klienty se zdravotním postižením a seniory. V Brně již od roku 1994 pracuje interní a geriatrická ordinace. Důležitá je domácí péče a ordinace odborného lékaře.


Ojedinělá je ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova v Praze. Zdravotní stav bezdomovců je zpravidla mnohem horší než u většiny lidí. Nejčastěji trpí kožními chorobami, nemocemi horních cest dýchacích, ale objevují se u nich také nebezpečné přenosné choroby. Pro jejich nedostatečnou hygienu bývá často obtížné dosáhnout ošetření v běžných zdravotnických zařízeních.