penzion Brno
Kdo jsme >

Vznik a vývoj NADĚJE

Vznik NADĚJE

19.12.13
Dnem zrodu NADĚJE je 21. srpen 1990, datum spojené s beznadějí prožitou v roce 1968. Tehdy v parném létě nastala situace, kdy se na jedné
 
Více...

Dnem zrodu NADĚJE je 21. srpen 1990, datum spojené s beznadějí prožitou v roce 1968. Tehdy v parném létě nastala situace, kdy se na jedné straně objevili na pražských nádražích desítky uprchlíků z Rumunska a na druhé straně zde byli lidé připravení pomoci jiným lidem. Tak vznikla NADĚJE spontánně, bez plánování, bez jakékoliv finanční podpory z ciziny.
Pohnutkou bylo vědomí, že lidská bída nespočívá jen v materiálním strádání, v nedostatku jídla nebo střechy nad hlavou. Vědomí, že nejhlubší příčinou je často nedostatek lásky, ohleduplnosti a pochopení, narušené vztahy mezi lidmi, opuštěnost. Vědomí, že mnohé trápení má svůj původ v neodpuštění a zároveň v potlačování a popírání vlastních vin. A hlavně vědomí pomoci a odpouštění, které každému z nás nabízí Bůh prostřednictvím Ježíše Krista. Představou od počátku bylo, že mohou společně pracovat na stejném díle křesťané bez rozdílu svého vyznání.
Všechno začalo podáváním jídla na nádražích oněm uprchlíkům, pokračovala základní pomoc v Praze (ubytování a stravování), později v uprchlických táborech v Jablonečku u Mimoně a v Bělé pod Bezdězem, posléze opět v Praze při přípravě vlastních středisek. V tomto prvním období, od srpna 1990 do dubna 1991, se pomoc vyznačovala výhradně dobrovolnou prací bez peněz na provoz.
Z počátečního nadšení několika jednotlivců vyrostla organizace, která dnes působí na celém našem území. Od počáteční pomoci uprchlíkům se programy pomoci postupně rozšiřovaly na další skupiny potřebných lidí. Naším cílem je od počátku poskytovat klientům kvalitní sociální služby na vysoké odborné úrovni, ale také zvěstovat každému radostnou zprávu o tom, že Ježíš Kristus přišel za lidmi na tuto zem, „aby měli život a měli ho v hojnosti“ a nejen na této zemi, ale jednou i ve věčnosti.
Vznik NADĚJE a její rozvoj je spojen s osobností Vlastimily Hradecké, která svým nesmírným úsilím a vytrvalostí realizovala vizi, která dostala toto symbolické jméno.

 

Vývoj NADĚJE

Malé zastavení nad událostmi

03.02.14
 
Více...
 • 1990 Zrodila se myšlenka na založení misijní a charitativní organizace. Zrodila se ze dvou potřeb. Z potřeby lidí, kteří chtějí pomáhat, a z potřeby lidí, kteří tuto pomoc potřebují.
 • Začátek srpna 1990 Začíná spontánní, zatím bezejmenná práce jako klasická charita na pražských nádražích.
 • Srpen 1990 První bohoslužba s uprchlíky v bývalém hotelu Flora v Praze.
 • 21. srpna 1990 Ministerstvo vnitra registruje NADĚJI jako občanské sdružení.
 • Od srpna 1990 do února 1991 Práce v uprchlických táborech nejprve v Praze, později v Jablonečku u Mimoně a nakonec v Bělé pod Bezdězem.
 • 1991 Vzniká první koncepce Integračního programu a připravují se střediska pro činnost v Praze, brzy se vytváří také druhá koncepce Programu pro třetí věk.
 • Duben 1991 Začíná profesionální činnost v Praze 2, v Rumunské 25, v následujících měsících v dalších třech střediscích v Praze.
 • Červen 1991 NADĚJE získává areál bývalého pionýrského tábora v obci Nedašov v okrese Zlín, rodí se Dům pokojného stáří a zřizuje se pobočka Nedašov.
 • 1992 Vzniká základ organizace v dnešní podobě, otvírají se nová střediska, vznikají nové pobočky.
 • Duben 1992 Ve Zlíně začíná zcela nová práce, Program pro mentálně postižené. Je otevřen denní stacionář s chráněným pracovištěm pro mladé lidi s mentálním postižením.
 • Červen 1992 Vzniká pobočka ve Vysokém Mýtě a město rekonstruuje budoucí Dům pokojného stáří.
 • Červen 1992 Začíná činnost v Nýrsku jako dobrovolná terénní charitativní a misijní služba (v prosinci 2012 předána organizaci Royal Rangers, pracující s dětmi).
 • Červen 1992 V Brně začíná práce pro seniory, a to nejprve domácí péčí a pečovatelskou službou na území celého města.
 • Listopad 1992 V Praze je otevřeno denní centrum u hlavního nádraží v Bolzanově ulici.
 • Prosinec 1992 NADĚJE vydává svou první tištěnou publikaci NADĚJE – dva roky práce.
 • Leden 1993 Otevírá se Domov pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Otrokovicích.
 • Říjen 1993 NADĚJE navazuje partnerství s Evropskou federací potravinových bank.
 • 1994 NADĚJE získává v Litomyšli darem dům pro opuštěné děti a současně jsou zahájena jednání o projektu náhradní rodinné péče.
 • Březen 1994 NADĚJE se stává členem Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci FEANTSA.
 • Duben 1994 Dům pokojného stáří ve Vysokém Mýtě přijímá první klienty.
 • Říjen 1994 Zřízení interní a geriatrické ordinace v Brně.
 • Prosinec 1995 Je otevřena první zimní noclehárna pro muže v Praze.
 • 1996 Tento rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem za vymýcení chudoby, NADĚJE se připojila svou celoroční kampaní proti chudobě. Koncem roku je vydána publikace Bezdomovství – extrémní vyloučení, první odborné pojednání o novém fenomenu v naší společnosti.
 • Březen 1997 Začíná nová část Integračního programu věnovaná lidem v sociálně vyloučených lokalitách, převážně romských, začíná služba v sociálním domě v České Třebové.
 • Červenec 1997 Ničivé povodně zasáhly Domov pro mentálně postižené děti a mládež v Otrokovicích.
 • Červenec - srpen 1997 NADĚJE organizuje a provádí humanitární pomoc pro obyvatele Zlínska postižené povodněmi.
 • Květen 1998 Je dokončen Dům pro opuštěné děti v Litomyšli a svou činnost začíná misijní středisko v Domě pro opuštěné děti v Litomyšli.
 • Květen 1998 NADĚJE získává ocenění nadace Místa v srdci na slavnostním shromáždění ve Španělském sále Pražského hradu.
 • Listopad 1998 Je zahájena práce v Plzni v domě pro dlužníky nájemného.
 • Prosinec 1998 Začíná činnost v Jablonci nad Nisou otevřením azylového domu.
 • Září 1999 Novým místem, kde začíná NADĚJE působit, je Mladá Boleslav.
 • 2000 Od počátku roku spolupracujeme na tvorbě typologie a standardů kvality sociálních služeb v souvislosti s jejich budoucími akreditacemi. Záměrem do budoucnosti je stabilizovat a zvyšovat úroveň služeb na všech našich pracovištích.
 • Září 2000 Připomínáme si společně se členy, zaměstnanci a příznivci 10 let NADĚJE.
 • 2001 Zavádí se systematické celoživotní vzdělávání zaměstnanců.
 • Únor 2001 NADĚJE vydala ojedinělý Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící.
 • Květen 2001 Dům pokojného stáří v Nedašově získal ocenění MPSV Architektura lidskosti. V srpnu je dokončena stavba nové budovy s kuchyní, jídelnou a zázemím pobočky.
 • Říjen 2001 NADĚJE začíná působit v sociálně vyloučených lokalitách v Písku.
 • Prosinec 2001 Adventní koncert České televize pro Dům Naděje Záběhlice přinesl 1,6 mil. Kč na dokončení stavby. V následujícím roce získal projekt Domu Naděje Záběhlice ocenění Prorok - Projekt roku.
 • 2001 Úspěšná účast klientů ze Zlína a Otrokovic na speciální olympiádě na Aljašce.
 • Květen 2002 Otevírá se nová práce s dětmi s mentálním postižením na Vsetíně.
 • Červen 2003 Uloženy první tři urny do hrobu bezdomovců v Praze.
 • Září 2003 Nová práce NADĚJE začíná v Litoměřicích.
 • Listopad 2003 Otevřen domov pro seniory s Alzheimerovou nemocí v Brně a získána Cena Františka Myšáka pro brněnskou pobočku.
 • Únor 2004 Vytvořen projekt prvního sčítání bezdomovců v Praze a aktivní účast na něm.
 • Prosinec 2004 Ocenění Pečovatelka roku získává zaměstnankyně brněnské pobočky.
 • 2005 Vzdělávání zaměstnanců je po celý rok orientováno na kvalitu sociálních služeb.
 • Srpen 2005 Setkání zaměstnanců a příznivců NADĚJE na děkovné bohoslužbě v Praze k 15. výročí NADĚJE.
 • Leden 2006 Přebíráme od evangelického sboru středisko Vizovice jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
 • Duben 2006 Začíná činnost v domě pro dlužníky nájemného v Roudnici nad Labem.
 • Srpen 2006 Definitivně ukončen provoz ve známém středisku v Bolzanově 5 v Praze v důsledku privatizace.
 • Prosinec 2006 Otevírá se nový Dům pokojného stáří ve Zlíně na Jižních svazích.
 • 2006 Zaměstnanci všech poboček a středisek se vzděláváním připravují na nový zákon o sociálních službách.
 • Leden 2007 K NADĚJI se připojuje mateřské centrum v Horní Cerekvi na Vysočině.
 • Únor - duben 2007 Zajišťujeme zkušební provoz noclehárny pro bezdomovce na lodi v Praze.
 • Červen 2007 Sídlo NADĚJE v Praze se přestěhovalo do Stodůlek.
 • Červen 2007 Podáváme žádost o registraci 60 sociálních služeb podle zákona.
 • Září 2007 Třídenní konferencí byla úspěšně zakončena realizace společného projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR.
 • Září 2007 Uskutečňuje se první dvoudenní mezinárodní konference Nedašov 2007.
 • Listopad 2007 Otevírá se Středisko Naděje Praha-U Bulhara jako náhrada za zrušenou Bolzanovu 5.
 • Listopad 2007 NADĚJE získává akreditaci MPSV jako vzdělávací instituce a současně dvou kvalifikačních kursů.
 • Březen 2008 Začíná vařit nová sociální kuchyně v pražském klášteře v Emauzích (na Slovanech).
 • Červenec 2008 NADĚJE získává od Prahy 1 automobil pro mobilní terénní sociální službu pro bezdomovce.
 • Září 2008 Pobočka v Roudnici nad Labem se zapojuje do lokálního partnerství s Agenturou pro sociální začleňování romských lokalit.
 • Listopad 2008 Končí provoz azylového domu Praha-Milíčov bez náhrady.
 • Leden 2009 Zřizuje se nová pobočka Liberec jako součást Integračního programu.
 • Březen 2009 V Otrokovicích se otevírá nové pracoviště sociálně terapeutické dílny v městském domově pro seniory jako Café Naděje.
 • Duben 2009 - duben 2011 NADĚJE realizuje veřejnou zakázku na vzdělávání pro Armádu spásy.
 • Červen 2009 Začíná realizace projektu Profesní vzdělávání v sociálních službách, projekt financovaný z ESF a SR trvá do května 2011. Jako jeho součást je zavedena metoda e-learning.
 • Červenec 2009 Zřizuje se nová pobočka Klášterec nad Ohří, předmětem její činnosti je Integrační program.
 • Říjen 2009 nové středisko U sadů v Písku.
 • Říjen 2009 Zahájení terénní sociální práce v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách v Jablonci nad Nisou.
 • Únor 2010 Vydáváme publikaci Dvacet let NADĚJE.
 • Duben 2010 Zavádí se nová služba nízkoprahového denního centra v Liberci.
 • Srpen 2010 Zaměstnanci všech poboček se setkávají ke společnému připomenutí 20. výročí NADĚJE a k děkovné bohoslužbě.
 • 2010 K 20. výročí jsou vysazeny památné stromy NADĚJE v Praze, Brně, Nedašově, Otrokovicích, Vsetíně, Liberci.
 • Leden 2011 Zahájení provozu v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v České Třebové.
 • Červen 2011 Zahájení provozu nového střediska v Plzni, v Černické ulici, jde o formu prostupného bydlení.
 • Červenec 2011 Denní stacionář na Vsetíně se stěhuje z Kobzáňovy ulice do nových prostor na Sychrově.
 • Říjen 2011 – duben 2013 NADĚJE realizuje veřejnou zakázku na vzdělávání pro městský úřad Litoměřice.
 • Leden 2012 Přebíráme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích od zanikající organizace.
 • Prosinec 2012 – leden 2013 Ve spolupráci s firmou JABLOTRON otevíráme zimní noclehárnu pro lidi bez domova Středisko pomoci Vackov.
 • Leden 2013 Otevíráme nové pobočky ve Vejprtech (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a v Kadani (denní centrum).
 • Leden 2013 Nabízíme novou službu chráněného bydlení v Litoměřicích.
 • Leden 2013 Otevíráme novou službu denního centra v Klášterci nad Ohří.
 • Únor 2013 Otevíráme denní centrum a noclehárnu v nové pobočce v Lovosicích.
 • Březen 2013 Zahajujeme provoz sociálně terapeutické dílny v Litoměřicích.
 • Květen 2013 Otevíráme nové pracoviště sociálně terapeutických dílen – Tkalcovnu Naděje ve Zlíně.
 • Červen 2013 Povodeň zaplavila a poškodila střediska Dům Naděje Litoměřice a Dům Naděje Praha-Záběhlice.
 • Srpen 2013 Ve Zlíně otevíráme nový denní stacionář pro osoby s demencí.
 • Říjen 2013 Rozšiřujeme služby terénního programu v Roudnici nad Labem do Štětí