penzion Brno
Vzdělávání

Reference

Projekt "Edukací ke kvalitě" Zlínského kraje

15.10.15
V průběhu března a dubna 2015 realizovala NADĚJE v rámci projektu "Edukací ke kvalitě" Zlínského kraje odborný vzdělávací kurz
 
Více...

V průběhu března a dubna 2015 realizovala NADĚJE v rámci projektu "Edukací ke kvalitě" Zlínského kraje odborný vzdělávací kurz "Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb" vybraným zařízením na Zlínsku.
Projekt byl zaměřen na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v některých zařízeních zřizovaných Zlínským krajem a rozvoj poskytované sociální práce na Krajském úřadě a některých obecních úřadech Zlínského kraje. Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a poskytované sociální práce bylo zajištěno realizací odborných kurzů, výcviků i supervizí. Projekt vycházel z individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých účastníků, zabýval se aktuálními legislativními změnami v oblasti sociálních služeb i novými trendy v oblasti péče o seniory.

 

 

Projekt „Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji“

15.10.15
V březnu 2014 zvítězila NADĚJE v části výběrového řízení na dodavatele odborných vzdělávacích kurzů pro poskytovatele sociálních
 
Více...

V březnu 2014 zvítězila NADĚJE v části výběrového řízení na dodavatele odborných vzdělávacích kurzů pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji, od dubna tohoto roku začala s realizací těchto kurzů.
Důvodem k realizaci projektu byl vysoký zájem poskytovatelů sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji o další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v sociálních službách. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu sociálních služeb dalším vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb v odborných kurzech.
NADĚJE realizovala celkem 6 kurzů z oblasti komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a týmové spolupráce v sociálních službách. Všechny kurzy proběhly do konce dubna 2015.

 

Projekt "Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích"

05.02.15
Od ledna do srpna 2014 realizovala NADĚJE pro Město Litoměřice akreditované vzdělávací programy, které byly aktivitou projektu "Podpora
 
Více...

Od ledna do srpna 2014 realizovala NADĚJE pro Město Litoměřice akreditované vzdělávací programy, které byly aktivitou projektu "Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích". Tyto kurzy slouží jako základ pro orientaci v procesech plánování sociálních služeb, rozšíření znalostí metod plánování rozvoje sociálních služeb a vedou k profesionalizaci účastníků komunitního plánování. Cílem vzdělávání bylo rozšíření znalostí metod plánování rozvoje sociálních služeb. Celkem bylo v uvedeném období (leden - srpen 2014) uskutečněno pět odborných kurzů, které úspěšně absolvovalo 52 osob.

 

Projekt "Rozvoj služeb a organizace - Armáda spásy, Praha"

05.02.15
V rámci tohoto projektu poskytla NADĚJE v období od března 2014 do listopadu 2014 odborné vzdělávací kurzy zaměstnancům Armády spásy v
 
Více...

V rámci tohoto projektu poskytla NADĚJE v období od března 2014 do listopadu 2014 odborné vzdělávací kurzy zaměstnancům Armády spásy v Praze, rozdáno bylo celkem 151 osvědčení úspěšným absolventům kurzů.
Cílem projektu byl rozvoj organizace a zaměstnanců Armády spásy na území hlavního města Prahy. Realizací  vzdělávacích aktivit bylo podpořeno zvýšení kompetencí zaměstnanců sociálních služeb a ústředí Armády spásy. Projekt se zaměřil na zvýšení odbornosti sociálních služeb, poskytovaných sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva na takové úrovni, aby v co nejkratší době byli schopni stabilizovat svou nelehkou životní situaci a byli schopni se začlenit zpět do většinové společnosti. Další klíčovou oblastí byla podpora rozvoje organizace, a to v oblasti tvorby strategických dokumentů, které povedou k profesionálnímu nasměrování organizace.

 

Vzdělávací kurzy NADĚJE získaly certifikát kvality

v dobrovolném auditu vzdělávacích programů (2014)

10.07.14
Nezisková organizace NADĚJE obdržela certifikát kvality v dobrovolném auditu vzdělávacích programů. Certifikát NADĚJI udělil Fond
 
Více...

Nezisková organizace NADĚJE obdržela certifikát kvality v dobrovolném auditu vzdělávacích programů. Certifikát NADĚJI udělil Fond dalšího vzdělávání, který je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. Stalo se tak v rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“. Jak vyplývá z názvu, cílem projektu je zvýšení kompetencí lidí pracujících v sociálních službách a následné zlepšení péče o klienty těchto služeb.

Součástí dobrovolného auditu byla kontrola vedení agendy a účast auditorů na konkrétním kurzu. Obě části NADĚJE absolvovala úspěšně – dokumentace i samotná realizace kurzu byly hodnoceny jako kvalitní.

NADĚJE poskytuje služby všem lidem v nouzi – bez rozdílu. Její činnost se tedy týká seniorů, zdravotně postižených, bezdomovců, dětí, mládeže i rodin v sociálně vyloučených oblastech.
Současně s těmito činnostmi se od roku 2000 NADĚJE věnuje také vzdělávání lidí pracujících v sociální oblasti. Rozsáhlý tým lektorů pomáhá v profesním rozvoji sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám, pomáhajícím osobám i zaměstnancům veřejné správy.

Více o ocenění...

 

Spolupráce se vzdělávací akademií bfz o.p.s.

19.02.14
V roce 2012 byla navázána spolupráce se vzdělávací akademií bfz o.p.s. a v roce 2013 se NADĚJE podílela na individuálním projektu
 
Více...

V roce 2012 byla navázána spolupráce se vzdělávací akademií bfz o.p.s. a v roce 2013 se NADĚJE podílela na individuálním projektu Středočeského kraje s názvem „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“. V rámci této aktivity se NADĚJE stala dodavatelem odborných kurzů ve výše zmíněném projektu, celkem byly realizovány 4 cykly kurzu Kvalita v sociálních službách a 4 cykly kurzu Inspekce v sociálních službách – úvod do problematiky, kurzy úspěšně absolvovalo 134 účastníků.