penzion Brno
Akreditované vzdělávací programy

Právní normy

Očekávané změny ve spojení s velkou novelou Zákona o sociálních službách - úvod do problematiky

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0574-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

6 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Ilja Hradecký

 

Anotace

Vzdělávací program Očekávané změny ve spojení s velkou novelou Zákona o sociálních službách volně navazuje na modul Zákon č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, v platném znění – úvod do problematiky. Jeho cílem je uvést pracovníky působící v sociálních službách, tj. vedoucí zaměstnance na různých úrovních řízení, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách do souvislostí se strategickými dokumenty ČR a příslušnou související legislativou. Současně je  připravit na očekávané změny zejména s připravovanou velkou novelou zákona o sociálních službách.

 

Stručný obsah kurzu

Prostředí sociálních služeb – souvislosti

Související strategické dokumenty a legislativa

Projekt Podpora procesů v sociálních službách a jeho vliv na strukturální změny

Úloha sociálního pracovníka v sociálních službách

 

Aktuální změny v legislativě II. - úvod do problematiky

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0575-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

6 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

JUDr. Iva Kernová

 

Anotace

Vzdělávací program seznamuje účastníky s aktuálními změnami v právních normách, které souvisejí se sociálními službami, zaměřuje se zejména na nový občanský zákoník. Vzdělávací program je rozdělen do dvou na sebe volně navazujících jednodenních kurzů. Tento kurzu navazuje na Aktuální změny v legislativě I. - úvod do problematiky.

 

Stručný obsah kurzu

Dědění a nový občanský zákoník

Dědicové, neopomenutelný dědic, vydědění

Nemovitosti, katastr nemovitostí, práva a povinnosti majitelů nemovitostí

Nájem, nájemní smlouva, výměnek

 

Aktuální změny v legislativě I. - úvod do problematiky

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0576-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

6 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

JUDr. Iva Kernová

 

Anotace

Vzdělávací program seznamuje účastníky s aktuálními změnami v právních normách, které souvisejí se sociálními službami, zaměřuje se zejména na nový občanský zákoník. Vzdělávací program je rozdělen do dvou na sebe volně navazujících jednodenních kurzů.

 

Stručný obsah kurzu

Právní normy související se sociálními službami

Nový občanský zákoník – souhrn změn, změna pojmů

Svéprávnost

Manželství v novém občanském zákoníku

 

Ohlašovací a oznamovací povinnost a etická dilemata v kontextu sociálních služeb - úvod do problematiky

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2015/0860-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a osoby pečující

 

Lektoři

Zuzana Stancová

 

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na základní orientaci v zákonných možnostech, jak zacházet s informacemi, využívá poznatky a zkušenosti z přímé praxe. Pomůže lépe se zorientovat v kompetencích a povinnostech osob pracujících v sociálních službách při jednání s orgány činnými v trestním řízení, vyjasní pojmy "oznamovací" a "ohlašovací - informační" povinnost. Nabídne účastníkům vzdělávacího programu seznámit se blíže s pojmem profesní etiky, etickými zásadami  a etickými dilematy v oblasti sociálních služeb se zaměřením na konkrétní sociální služby vymezené zákonem o sociálních službách.

 

Stručný obsah kurzu

Etická dilemata v sociální práci

Sociálně právní oblasti pro potřeby sociálního pracovníka

Kompetence, povinnosti (ohlašovací, oznamovací)

Práce s kazuistikami a praktická cvičení