penzion Brno
Akreditované vzdělávací programy

Kvalifikační kurz

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

Akreditace

MPSV č. 2015/1024-PK

 

Rozsah

168 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách

 

Lektoři

Mgr. Eva Čadová, Mgr. Barbora Hejdová, Mgr. Ilja Hradecký, Mgr. Petr Hudlička, JUDr. Iva Kernová, Mgr. Robert Kameník, Miroslava Chrzová, DiS., Zuzana Stancová a další

 

Anotace

Účastníci kvalifikačního kurzu získají kvalifikaci pracovníka v sociálních službách, vymezenou zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.

 

Stručný obsah kurzu

Kvalita v sociálních službách, Komunikace, Úvod do psychologie a psychopatologie, První pomoc a zdravověda, Etika, Prevence vzniku závislosti na sociální službě, Sociálně právní minimum, Metody sociální práce, Základy péče o nemocné, péče o domácnost, Výchovné, vzdělávací a aktivizační techniky, Prevence týrání a zneužívání, Základy krizové intervence, Problematika zdravotního postižení, Agresivita a restriktivní opatření, Fenomén bezdomovství, Specifika práce s etnickými menšinami, Odborná praxe v rozsahu 40 hodin