penzion Brno
Ocenění

Vzdělávací kurzy NADĚJE získaly certifikát kvality

10.07.14
Vzdělávací kurzy NADĚJE získaly certifikát kvality

Nezisková organizace NADĚJE obdržela certifikát kvality v dobrovolném auditu vzdělávacích programů. Certifikát NADĚJI udělil Fond dalšího vzdělávání, který je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. Stalo se tak v rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“. Jak vyplývá z názvu, cílem projektu je zvýšení kompetencí lidí pracujících v sociálních službách a následné zlepšení péče o klienty těchto služeb.

Součástí dobrovolného auditu byla kontrola vedení agendy a účast auditorů na konkrétním kurzu. Obě části NADĚJE absolvovala úspěšně – dokumentace i samotná realizace kurzu byly hodnoceny jako kvalitní.

NADĚJE poskytuje služby všem lidem v nouzi – bez rozdílu. Její činnost se tedy týká seniorů, zdravotně postižených, bezdomovců, dětí, mládeže i rodin v sociálně vyloučených oblastech.
Současně s těmito činnostmi se od roku 2000 NADĚJE věnuje také vzdělávání lidí pracujících v sociální oblasti. Rozsáhlý tým lektorů pomáhá v profesním rozvoji sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám, pomáhajícím osobám i zaměstnancům veřejné správy.