penzion Brno
Vzdělávání

Reference

Projekt Vzdělávání sociálních pracovníků

Městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011-2013

19.02.14
V srpnu 2011 zvítězila NADĚJE ve výběrovém řízení Města Litoměřice a stala se tak dodavatelem všech kurzů jeho projektu
 
Více...

V srpnu 2011 zvítězila NADĚJE ve výběrovém řízení Města Litoměřice a stala se tak dodavatelem všech kurzů jeho projektu „Vzdělávání sociálních pracovníků Městského úřadu Litoměřice a poskytovatelů sociálních služeb na období let 2011-2013“. Cílem tohoto projektu byl rozvoj profesních kompetencí sociálních pracovníků Městského úřadu, sociálních pracovníků samosprávy, dále sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách poskytovatelů sociálních služeb působících na území města, a to prostřednictvím vzdělávacích aktivit. Klíčovými aktivitami projektu bylo celkem 20 akreditovaných kurzů rozdělených do tří modulů, které reagovaly na aktuální vzdělávací potřeby. Kurzy probíhaly na Městském úřadě v Litoměřicích v období od října 2011 do dubna 2013.

 

Projekt Podpora trvalé udržitelnosti,

dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku

19.02.14
Od 1. května 2010 do 30. dubna 2012 se otrokovická pobočka NADĚJE podílela jako partner města na projektu „Podpora trvalé udržitelnosti,
 
Více...

Od 1. května 2010 do 30. dubna 2012 se otrokovická pobočka NADĚJE podílela jako partner města na projektu „Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku“. Hlavním cílem projektu bylo zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v regionu Otrokovicko prostřednictvím široké spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb při zpracovávání nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Cílem projektu bylo také odzkoušet kooperaci poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů při realizaci vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zkvalitňování systému sociálních služeb. Vzdělávání bylo zaměřeno na vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, pracovníky v sociálních službách a osoby pečující o osoby blízké. Do projektu byli zapojeni téměř všichni poskytovatelé sociálních služeb v regionu, partnerské obce a také uživatelé sociálních služeb z různých cílových skupin. NADĚJE zajišťovala program vzdělávání pro poskytovatele a pečující osoby.

 

Vzdělávací program Armády spásy

pro poskytovatele sociálních služeb v Praze

19.02.14
V roce 2009 zvítězila NADĚJE ve výběrovém řízení Armády spásy na dodavatele kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních
 
Více...

V roce 2009 zvítězila NADĚJE ve výběrovém řízení Armády spásy na dodavatele kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v rámci projektu „Vzdělávací program Armády spásy pro poskytovatele sociálních služeb v Praze“, jehož cílem bylo prohloubení a zvýšení kvalifikace 65 zaměstnanců Armády spásy v sedmi vzdělávacích aktivitách a dále intenzivní podpora při zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe a procesní audit personálního zajištění sociálních služeb. V letech 2009 – 2011 realizovala NADĚJE celkem 3 cykly Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách – Integrační program. Všechna školení se konala v prostorách Armády spásy v ČR v Praze – na Ústředí AS, Petržílkova 23, Praha 5 a v Komunitním centru Lidická 18, Praha 5. Účast zaměstnanců na všech aktivitách projektu byla zdarma, náklady byly hrazeny z rozpočtu projektu. Během všech tří cyklů kurzu bylo proškoleno 52 osob, z nichž 50 obdrželo osvědčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu a získalo tak potřebnou kvalifikaci pro výkon profese pracovníka v sociálních službách.