Kadaň

 
 
 
Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

07.01.15
Druhý kurz pro klienty dluhové poradny.
Více...
 
Jak řešit dluhy, exekuce? - seminář pro klienty v Prunéřově.

V prosinci se uskutečnil v pořadí druhý kurz v Prunéřově v CSS Prunéřov. Kurz měl téma „Dluhy, jejich řešení, exekuce a oddlužení“. Kurz se konal dne 18.12.2014 v CSS Prunéřov. Kurz se skládal ze dvou na sebe navazujících seminářů. První seminář se týkal dluhů, jejich řešení, promlčecích dob a plateb pojistného, druhý seminář se zabýval exekucemi, pravomocemi exekutora, průběhu exekučního řízení a oddlužení. Odborného kurzu se celkem zúčastnilo 9 osob.  Úspěšným účastníkům kurzu bylo vystaveno Osvědčení/potvrzení o absolvování kurzu a byla též poskytnuta potravinová pomoc.

 


Méně...
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

11.12.14
Dne 28. 11. 2014 proběhl den otevřených dveří v nízkoprahovém denním centru.
Více...
 
Den otevřených dveří

Dne 28. 11. 2014 proběhl den otevřených dveří kadaňských služeb nízkoprahového denního centra a odborného sociálního poradenství – dluhové poradny. Akce se konala v dopoledních hodinách a součástí byla prezentace služeb a prohlídka prostor. Dne otevřených dveří se zúčastnil pan starosta Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek a pan místostarosta Mgr. Losenický. Dalšími zúčastněnými byli zástupci úřadu práce, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kadaňských novin a televizního studia FOCUS v Kadani. Přítomna byla také zástupkyně náboženské obce Církve československé husitské v Kadani, jelikož služby NADĚJE jsou poskytovány právě v budově církve.


Méně...
 
Proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky

Proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky

24.11.14
2. ročník Národní potravinové sbírky zhodnotili zaměstnanci NADĚJE jako úspěšný.
Více...
 
Proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky

Dne 22. 11. 2014 proběhl 2. ročník Národní potravinové sbírky, kterého se účastnili pracovníci NADĚJE Klášterec nad Ohří a Kadaň, dobrovolníci z RADKy Kadaň a hypermarketu Tesco. Sbírka probíhala od 8:00 do 20:00 a během této doby se podařilo vybrat krásných 658 kilogramů potravin. 

Tímto děkujeme zaměstnancům hypermarketu Tesco v Klášterci nad Ohří a supermarketu Penny v Chomutově, v Bezručové ulici. Také zároveň chceme poděkovat všem, kteří nebyli lhostejní a přispěli potravinami pro potřebné. 

Děkujeme!

 


Méně...
 
Klienti zjistili, jak se bezpečně zadlužit.

Klienti zjistili, jak se bezpečně zadlužit.

24.11.14
V rámci dluhové poradny Kadaň proběhl seminář pro klienty s názvem - Bezpečné zadlužování
Více...
 
Klienti zjistili, jak se bezpečně zadlužit.

Kurz o Bezpečném zadlužování proběhl 21. 10. 2014 v CSS Prunéřov a skládal se ze dvou na sebe navazujících seminářů. Cílem kurzu bylo představit a vysvětlit klientům téma bezpečného zadlužování. První seminář upozornil na problematiku nezodpovědného zadlužování, představil základní pravidla při půjčování a přiblížil pojem předluženost a její důvody a důsledky.

Druhá část kurzu představila klientům postup při výběru vhodného úvěru, vysvětlila úrokové sazby a rozdělení poskytovatelů úvěrů. 

Kurz také poskytl klientům rady, jak vybírat úvěr a nenaletět přitom lichvářům. V neposlední řadě byli klienti seznámení se znaky a tipy lichvy a jak se lichvářům vyhnout.

 

Celkem se kurzu zúčastnilo 8 klientů, kteří během něj vyplnili anonymní dotazník a na jeho konci dostali osvědčení o absolvování.

 


Méně...
 
Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

09.09.14
Nová služba chráněného bydlení
Více...
 
Chráněné bydlení

Od ledna 2015 připravuje NADĚJE realizaci nové sociální služby chráněného bydlení v Kadani. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněná domácnost velmi podobná té běžné, umožňuje lidem s mentálním postižením žít stejně jako kdokoli jiný. Cílem služby je podporovat soběstačnost klientů v oblasti bydlení tak, aby byli co nejméně závislí na poskytované službě a dokázali využívat své schopnosti a dovednosti. Služba chráněného bydlení umožňuje klientům žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života svých vrstevníků.


Méně...
 
Oranžové kolo - rockoví příznivci podpořili NADĚJI

Oranžové kolo - rockoví příznivci podpořili NADĚJI

05.09.14
Rockoví příznivci podpořili NADĚJI
Více...
 
Oranžové kolo - rockoví příznivci podpořili NADĚJI

Nadace ČEZ obdarovala pobočku NADĚJE v Kadani v rámci svého projektu Oranžové kolo. To tentokrát zaparkovalo na  rockovém festivalu Vysmáté léto 2014. Návštěvníci mohli během koncertů na Oranžovém kole šlapat a tímto svým úsilím vydělat peníze pro NADĚJI a pro občanské sdružení Světlo Kadaň. Každý měl možnost na kole pobýt jednu minutu. Účastníci vyšlapali celkem 101 106 Kč, konkrétně pro NADĚJI 50 957 Kč. „Přes vysoké teploty návštěvníci dokázali, že jim tato akce není lhostejná. Dar použijeme k vybavení nových bytů pro naše klienty s mentálním postižením. Toto chráněné bydlení je nová služba, kterou v Kadani poskytujeme,“ uvedla sociální pracovnice NADĚJE Barbora Lazarová.

 


Méně...