Kadaň

 
 
 
Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani končí

Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani končí

04.06.15
Na základě rozhodnutí předsednictva NADĚJE ze dne 23. 3. 2015 jsme nuceni ukončit poskytování sociální služby Nízkoprahové denní centrum v Kadani.
Více...
 
Služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani končí

Na základě rozhodnutí předsednictva NADĚJE ze dne 23. 3. 2015 jsme nuceni ukončit poskytování sociální služby Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova v Kadani a to ke dni 30. 6. 2015. Služba byla vybudována na základě veřejné zakázky Ústeckého kraje, ale v tomto roce byla podpořena již jen částečně. Celkový letošní rozpočtový deficit je téměř 0,5 mil. Kč. Protože se nepodařilo zajistit další zdroje, rozhodli jsme se v poskytování této služby nepokračovat. NADĚJE nedisponuje finanční rezervou, kterou by případnou ztrátu bylo možné hradit. Náhradní služba je částečně zajištěna v nedalekém Klášterci nad Ohří.

 

Současně s tímto krokem si uvědomujeme, že lidé, kterým služba pomáhala, zůstávají bez specializované pomoci. Nedávné sčítání ukázalo, že na území města se pohybuje okolo 46 osob bez domova. Ze statistik služeb také víme, že počet lidí na ulici se zvyšuje. Věříme, že nalezneme finanční zdroj pro obnovení této služby v Kadani od roku 2016.


Méně...
 
Společně k dobré správě.

Společně k dobré správě.

02.06.15
Pracovníci NADĚJE z Kadaně, Vejprt a Klášterce nad Ohří se zúčastnili semináře na téma "Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení",
Více...
 
Společně k dobré správě.

Pracovníci NADĚJE z Kadaně, Vejprt a Klášterce nad Ohří se zúčastnili semináře na téma "Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení", který se konal 27. května. Pracovníci si ze semináře přinesli spousty zajímavých a leckdy nových poznatků, které jistě použijí v praxi.

Mezi jinými se například probírala témata jako dávky na bydlení s důrazem na změny od 1. ledna 2015, mimořádná okamžitá pomoc (kdy lze získat okamžitou pomoc) a také nejčastější chyby úřadu práce při uplatňování žádosti o dávku. Seminář byl spojen i s teoretickou částí, kdy se řešily různé případové studie.

Tento seminář zorganizovala Kancelář veřejného ochránce práv.

 


Méně...
 
Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

19.05.15
Další kurz pro klienty dluhové poradny.
Více...
 
Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce

Ve ČT 23.4.2015 se uskutečnil v Prunéřově další kurz s názvem Dluhy, závazky, jejich vymáhání a exekuce.
Kurzu se zúčastnily 4 osoby. Kurz se skládal ze dvou seminářů:
1) Závazky a jejich splácení, dluhy a jejich řešení
2) Vymáhání závazků a exekuce, základní pojmy, pravomoci exekutora, průběh exekučního řízení

Cílem kurzu bylo představit a vysvětlit klientům základní pojmy z oblasti dluhové problematiky.

Kurz  klientům vysvětlil základy dluhové problematiky. Klienti by se po absolvování kurzu měli orientovat v závazcích, povinnostech plynoucích ze závazkového vztahu, možnostech splácení závazků a způsobech, jak se nedostat do prodlení. Dále by se klienti měli orientovat ve vymáhání závazků, soudním řízení, způsobech provedení exekuce a pravidlech, jak exekuci předejít, jsou poučení o tom, co exekutor nesmí zabavit. 


Méně...
 
Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

04.05.15
Čarodějnice se letos pálily i v chráněném bydlení.
Více...
 
Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic letos proběhlo také v chráněném bydlení v Kadani. Pro klienty byla připravená výroba papírových čarodějnic a odpoledne opékání buřtíků. Klienti si s pomocí asistentů nejprve vyrobili papírové čarodějnice, které pak symbolicky u společného posezení spálili. Celé odpoledne bylo velice příjemné, počasí přálo a opékání buřtíků nakonec nic nezkazilo. Všichni se moc těšíme na další povedenou akci!

 

 


Méně...
 
V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

23.02.15
NADĚJE zveřejnila zprávu o prvním sčítání lidí bez domova, které společně s dalšími subjekty připravila ve městě Kadaň. 
Více...
 
V Kadani proběhlo první sčítání lidí bez domova

Kadaň, 23. února 2015 – NADĚJE zveřejnila zprávu o prvním sčítání lidí bez domova, které společně s dalšími subjekty realizovala ve městě Kadaň dne 4.2.2015. Společně se sečtením osob žijících na ulici NADĚJE  provedla také základní výzkum této skupiny lidí.

 

Celkem bylo v Kadani lokalizováno 46 osob bez domova, z toho 5 osob přebývalo v azylovém domě v Klášterci nad Ohří. „Sčítání nám ukázalo, jak velkým problémem je v současné době fenomén bezdomovectví. Odborníci na tuto problematiku a MPSV uvádí, že chudobou je dotčeno 10 % populace,“ uvedla Miroslava Chrzová, vedoucí služeb NADĚJE v Kadani.

 

NADĚJE působí v Kadani od roku 2013. Problematiku sociálního začleňování řeší po celém území ČR již 25 let.

 

Na 25. 2. 2015 připravuje NADĚJE sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem.   

  

 

 

Zpráva ze sčítání v pdf zde.


Méně...
 
Nová služba je v provozu.

Nová služba je v provozu.

06.02.15
V lednu 2015 otevřela NADĚJE v Kadani novou sociální službu - Chráněné bydlení.
Více...
 
Nová služba je v provozu.

V lednu 2015 otevřela NADĚJE v Kadani novou sociální službu - Chráněné bydlení Kadaň. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Klademe důraz na maximální rozvoj dovedností a schopností našich klientů. Naším záměrem je naučit klienty chráněného bydlení základní činnosti, jako je např. péče o domácnost, vaření, žehlení, uklízení, samostatné nakupování, sebeobsluhu, komunikaci s cizími lidmi, poskytnutí první pomoci, aktivní využití volného času a jiné. Zároveň hledáme způsoby a možnosti rozvíjení samostatného rozhodování klientů. S klienty jsou také probírány havarijní, nouzové nebo nebezpečné situace, které mohou nastat a jak jim lze předejít. Klienti jsou denně podporováni a doprovázeni asistenty, kteří jim ve všech uvedených činnostech napomáhají.

V nynější době má chráněné bydlení k dispozici dva městské byty v běžné bytové zástavbě poblíž centra města o velikosti 2+1 s balkonem. V blízkosti bytů se nachází nemocnice, supermarkety s obchodní zónou, pošta, Úřad práce, restaurace, kino, zastávka MHD či sportovní hala. Na bytě bydlí vždy 2 klienti, kdy každý má svůj vlastní jednolůžkový pokoj. V každém bytě je k dispozici společná kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, úklidová místnost a malý sklípek. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny. Výše úhrady za poskytování sociální služby je stanovena úhradou za ubytování (cena jednolůžkového pokoje činí 180,-/den, snížená úhrada činí 150,-/den) a úhradou za poskytovanou péči (cena 90,-/hodinu). Již začátkem února se v chráněném bydlení ubytoval první klient.Méně...