Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

04.10.15
Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015.
Více...
 
Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015. Na základě nich služby získaly Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality. Audity byly zaměřeny na podporu sociálních služeb a zvyšování jejich kvality, byly dobrovolné a jejich absolvování bylo jedním z podpůrných nástrojů při síťování sociálních služeb na území Libereckého kraje, který je zároveň financoval. Hodnotitelé se zaměřili na služby sociální prevence - terénní programy a nízkoprahová denní centra. Dvoučlenný tým hodnotil po dobu dvou dnů fungování jednotlivých zařízení, soulad standardů kvality s metodikou práce zařízení a každodenní praxi. Výsledkem auditů je závěrečná zpráva, která obsahuje doporučení hodnotitelů k danému poskytovateli. Všech pět registrovaných služeb "prošlo v hodnocení bez připomínky", jejich procentuální naplnění je v rozmezí 90 - 95 %. Certifikáty kvality mají platnost  3 roky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Méně...
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb

04.10.15
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ve Středisku NADĚJE Dlouhá 25a. Den otevřených dveří v
Více...
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ve Středisku NADĚJE Dlouhá 25a. Den otevřených dveří v Domě NADĚJE Podhorská jsme prozatím odložili vzhledem k brzkému stěhování do nového objektu Za Plynárnou 13.


Méně...
 
Poděkování kapele Kaiserband

Poděkování kapele Kaiserband

18.08.15
Milí hudebníci z Kaiserbandu, díky za hostování na každé naší Benefici pro NADĚJI. 
Více...
 
Poděkování kapele Kaiserband

Milí hudebníci z Kaiserbandu,

díky za hostování na každé naší Benefici pro NADĚJI. 

Díky za vaše skvělé texty "nám šité na míru" a super hudební aranžmá. Těšíme se na další spolupráci s vámi!! Sestřih záznamu z koncertu.


Méně...
 
Akce, jaká tu ještě nebyla!!!!

Akce, jaká tu ještě nebyla!!!!

12.04.15
Zapojte se s námi do dobrovolné akce Uklidíme Česko !!
Více...
 
Akce, jaká tu ještě nebyla!!!!

Zapojte se s námi do dobrovolné akce Ukliďme Česko!!!


Méně...
 
Velikonoční sbírka pro NADĚJI

Velikonoční sbírka pro NADĚJI

12.04.15
Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou již třetím rokem uspřádalo Velikonoční sbírku pro NADĚJI
Více...
 
Velikonoční sbírka pro NADĚJI

Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou již třetím rokem uspřádalo Velikonoční sbírku pro NADĚJISbírky se zúčastnilo asi 30 dobrovolných dárců. Výsledek sbírky, která byla určena především na přilepšení pro lidi bez domova,  převzala oblastní ředitelka společně s vedoucím Domu Naděje v Jablonci nad Nisou. Děkujeme všem ochotným dárcům i organizátorům!!!

 

 


Méně...
 
Tříkrálová sbírka konečně také v Jablonci

Tříkrálová sbírka konečně také v Jablonci

16.01.15
Od 1. do 14. ledna každoročně probíhá na území celé republiky Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR.
Více...
 
Tříkrálová sbírka konečně také v Jablonci

Od 1. do 14. ledna každoročně probíhá na území celé republiky Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. V Jablonci nad Nisou již ale dlouhou dobu nikdo nekoledoval. Sociální pracovnice ze střediska NADĚJE v Dlouhé se rozhodly tyto ledy prolomit a tento rok se do sbírky poprvé zapojily také.

Očekávání byla různá, pocity smíšené, jelikož, jak všichni víme, veřejných sbírek je celoročně spousta a veřejnost se ne ke všem staví přívětivě. Obavy byly na místě i ze strany sociálních pracovnic – chodit po městě převlečené za tři krále a u toho zpívat a hrát, na to musí mít člověk kapku odvahy. Po počátečních rozpacích ale celá sbírka probíhala dobře. Lidé byli až nevídaně příjemní, většina alespoň drobnou mincí přispěla a „koncertní“ představení vykouzlilo na tvářích obyvatel Jablonce nemálo úsměvů.

Sociální pracovnice chodily po městě po dobu tří dnů od 12. do 14. ledna 2015. Za tuto dobu vybraly celkem 5 061 Kč. Nejvyšší získaná částka do sbírky od jednoho člověka činila 200 Kč.  Vybraná suma poputuje na pomoc lidem bez domova v Jablonci nad Nisou.

 

Příští rok se těšíme opět na viděnou! 

 

 


Méně...